Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portal


 
 

0
comments
Kulturno nasljeđe

Omerbašića džamija u Baru

Posted September 7, 2015 by admin

Izgradio je Omer baša, barski plemić sa svoja dva sina 1662./1082.H. Neposredno ispred džamijskog kompleksa postoji javna česma sagrađena 1642/43/ 1062/1063. H. Džamija je renovirana u nekoliko navrata. Sanacija je obavljena 1971.godine, ali joj je zemljotres 1979., nanio velika oštećenja, koja su temeljno sanirana 1986.U kompleksu ove džamije nalazi se i turbe Šejh Hasan – […]

Full Story »

0
comments
Kulturno nasljeđe

Elvira Pupović: Kultura plavsko-gusinjskih Muslimana

Posted September 7, 2015 by admin

Mr Elvira Pupović: Kultura plavsko-gusinjskih Muslimana sa posebnim osvrtom na narodnu nošnju, Osvit, br. 2, 43-66   Uvod Sam po sebi, termin kultura je izuzetno složen i podrazumijeva širok i sveobuhvatan dijapazon značenja, od opštih ljudskih stvaralačkih dostignuća do pojedinačnih i specifičnih određenja u svim segmentima. Načelno, pod kulturom se podrazumijevaju sve društveno-istorijke pojave, način […]

Full Story »

0
comments
Kulturno nasljeđe

Osman Grgurević: Tradicionalni običaji Muslimana u Baru

Posted September 7, 2015 by admin

Običaji su značajan dio kulturne baštine svakog naroda i čine bitnu stavku njegovog kulturnog identiteta. Običaji čine sastavni dio života svakog pojedinca, nacije i društva u cjelini i odraz su vremena i prostora u kome se odvijaju. Kako se mijenjaju navike i interesovanja ljudi, uslovi života i stepen obrazovanja tako i običaji evoluiraju. Područje opštine […]

Full Story »

0
comments
Magazin

Grad u kojem je algebra dobila ime

Posted September 7, 2015 by admin

Sa bogatom istorijom dužom od 2000 godina, uzbekistanski grad Kiva predstavlja užurbanu oazu krcatu fascinantnom arhitekturom iz vremena kada je Put svile bio na vrhuncu.   Okružen pustinjama Kizilkum i Karakum, jedinstveni grad Kiva nekad je predstavljao posljednju stanicu karavana na putu ka Iranu, koji su prevozili sve od papira, porcelana i začina do robova, […]

Full Story »

0
comments
Kulturno nasljeđe

Turbe hadži Mehmed-paše Osmanagića u Podgorici

Posted September 6, 2015 by admin

Hadži Mehmed-paša Osmanagić podigao je krajem XVIII vijeka džamiju u starom dijelu varoši, ispod brda Ljubovića, nedaleko od Skender-Čauševe, poznate kao Starodoganjska džamija. Na džamiji nema natpisa, vakufnama joj nije sačuvana, pa je tačna godina gradnje za sada nepoznata. Ovaj sahibi hajrat podigao je i drugu zadužbinu ovog vakufa, sahat-kulu. Ona se nalazi u blizini […]

Full Story »

0
comments
Kulturno nasljeđe

Sabrija Vulić: Znamenitosti orijentalne kulture u Risnu

Posted September 6, 2015 by admin

Nakon što je 1483. godine bosanski vladar Vlatko Hercegović Kosača bio prisiljen Turcima predati dva svoja posljednja utvrđenja i posjeda u sjeverozapadnom dijelu Boke, između Herceg Novog i Risna, Boka je više od 200 godina bila politički podijeljena između Venecije u svojem jugoistočnom i Turske u sjeverozapadnom dijelu. Turci uskoro šire vlast na naselja Morinj […]

Full Story »

0
comments
Islamske teme

Osam vrsta ljudi koje Allah, dž.š., voli

Posted September 6, 2015 by admin

U riječima Uzvišenog se ističe osam vrsta ljudi koje Allah, dž.š., voli, i navodi primjere takvih: 1. “Koji se uzdaju u Allaha” Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s […]

Full Story »

 
 


Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori