Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portal


 
 

0
comments
Crna Gora

Šamija dio kulturne baštine

Posted October 12, 2015 by admin

PROJEKAT „TRADICIONALNA ŽENA MUSLIMANKA-KNJIŽEVNOST, ODIJEVANJE, PORODICA” BIJE­LO PO­LjE – Po­vo­dom pro­jek­ta ,,Tra­di­ci­o­nal­na že­na mu­sli­man­ka – knji­žev­nost, odi­je­va­nje, po­ro­di­ca”, u bje­lo­polj­skom Za­vi­čaj­nom mu­ze­ju odr­ža­na je tri­bi­na pod na­zi­vom ,,Po­ri­je­klo i ulo­ga ša­mi­je sa oicom u mo­di že­ne mu­sli­man­ke”, a otvo­re­na je iz­lo­žba tra­di­ci­o­na­le ma­ra­me že­ne mu­sli­man­ke „Ša­mi­ja sa oicom, tra­di­ci­ja ili mo­da”. Želj­ko Ra­i­če­vić, ru­ko­vo­di­lac Za­vi­čaj­nog […]

Full Story »

0
comments
Intervju

Čarls Simić: Amerika iz ratova ništa nije naučila

Posted January 4, 2016 by admin

Pesnik i esejista Čarls Simić, za “Novosti” je govorio o novoj knjizi pesama, sećanju na beogradsko detinjstvo, ratovima koji su ga obeležili, Americi i njenoj sudbini Svako istinski osećajano i maštovito ljudsko biće vidi svet na svež i originalan način, s vremena na vreme. Poznavao sam velike pesnike koji su bili taksisti ili zidari, i […]

Full Story »

0
comments
Crna Gora

Raspisan konkurs za vizuelni identitet nacionalnog žiga

Posted October 8, 2015 by admin

Ministarstvo ekonomije pozvalo je zainteresovane pojedince i grupe autora da do 8. decembra dostave konkursne elaborate idejno-grafičkog rješenja vizuelnog identiteta, odnosno žiga nacionalnog brenda Crne Gore.  Zadatak konkursa je, kako se navodi, izrada idejno-grafičkog rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda, koga čine unikatni latinični ispis riječi Montenegro i znak, odnosno grafički simbol ili grafizam. “Cilj konkursa […]

Full Story »

0
comments
Zdravlje

Ćurekut – čudotvorni lijek za sve bolesti

Posted October 22, 2015 by admin

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ćurekot sadrži u sebi lijek za svaku bolest, osim za smrt.“ [Hadis je sahih i bilježe ga Buhari i Muslim u svojim zbirkama hadisa] Ćurekot /Crni kumin (kim)/Nigella-Sativa Ćurekot u svojoj čahuri, koja izgledom podsjeća na čahuru maka, sadrži […]

Full Story »

0
comments
Aktuelnosti

Rožaje: Obilježeno 10 godina Savjeta Muslimana Crne Gore (FOTO)

Posted December 9, 2018 by admin

Savjet Muslimanskog naroda Crne Gore svečanom manifestacijom u Rožajama obilježio deset godina postojanja. FOTO: Radio Televizija Rožaje

Full Story »

0
comments
Kulturno nasljeđe

Islamsko nasljeđe u Baru

Posted September 8, 2015 by admin

Na prostore Bara islam dolazi 1571. godine. Te godine dobro utvrđeni Stari grad Bar osvajaju Turci. Barom će Turci vladati sve do 1878. godine, kada ulazi u sastav Crne Gore. Za više od tri stoljeća apsolutne dominacije, osmanlijska vlast je ostavila neizbrisive tragove materijalne i duhovne kulture. Iako razoreni zemljotresima, oružjem i ljudskom nebrigom i danas […]

Full Story »

0
comments
Islamske teme

Propisi Hadža i Umre

Posted September 8, 2015 by admin

Hadždž, kao i svaki drugi ibadet, da bi bio primljen kod Allaha dž.š. mora ispunjavati dva uslova: 1) Da bude iskren u ime Allaha, dž.š., i da se čovjek ne nada ničijoj nagradi, sem nagradi Gospodara svjetova. S toga molimo Allaha, dž.š., da nas ne učini od onih koji obavljajući ibadet žele da ljudi u […]

Full Story »

0
comments
Kulturno nasljeđe

Stara džamija u Plavu

Posted December 22, 2016 by admin

Stara ili Drvena džamija je najstarija građevina u Plavu, podignuta u vrijeme vladavine sultana Mehmeda II Osvajača (vladao od 1451-1481). Po njemu je u narodu nazvana Carska džamija. Najstarija je džamija u Plavu pa se naziva i Stara džamija. Poznata je i pod nazivom Drvena džamija jer su njen prednji dio, krov i munare izrađeni […]

Full Story »

0
comments
Književnost

Avdo Nurković: Ćamil Sijarić u književnosti muslimanskog naroda Crne Gore

Posted September 10, 2015 by admin

ULOGA I ZNAČAJ PRIPOVIJEDANJA ĆAMILA SIJARIĆA U KNJIŽEVNOSTI MUSLIMANSKOG NARODA CRNE GORE Kako drugačije, ako ne mitskim pričaocem zvati čovjeka koji najčešće nije pripovjedao nego se kroz njega kazivala ljudska osobina.Sijarićeva pripovjedačka umjetnost se spliće u vijence priča, jedna za drugu se vezuju i ogledaju, jedna drugu dopunjuju, i produbljuju. To je nekada čitav fantastični balet, […]

Full Story »

0
comments
Islamske teme

Kur’anske zanimljivosti

Posted October 1, 2015 by admin

Kur’an sadrži 114 sura, 6.666 ajeta, 30 džuzeva (dijelova), svaki džuz dijeli se na četiri manja dijela, a taj manji dio naziva se hizb, tako da Kur’an sadrži ukupno 120 hizbova. Od 114 sura, 86 je mekanskih (objavljene su u Mekki), a 28 je medinskih (objavljene su u Medini). Svaka sura počinje bismillom, osim devete […]

Full Story »

 
 


Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori