Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portal


 
 

 

Mapa: Šta Evropljani misle o imigraciji

Izbjeglička kriza u Evropi predmet je različitih rasprava, planova i analiza. Mnoge evropske zemlje uključile su se u rješavanje ovog problema i traže se načini da se izbjeglice prihvate i da im se osiguraju normalni uslo...
by admin
0

 
Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori