Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalRožaje

July 29, 2019

Nišani roditelja Šemsi-paše Biševca

More articles by »
Written by: admin

U rožajskom selu Biševo koje je od grada udaljeno 20-tak kilometara nalaze se mezari roditelja Šemsi-paše Biševca sa nišanima na kojima su uklesani stihovi.

Nišan na mezaru oca Šemsi-paše Biševca

Nišan na mezaru oca Šemsi-paše Biševca

Hüvelbâki

Bu mihmân hanede gâfil bulunma

Sakin terk etme rah-i müstakimi

Gelenler dâima gitmektedir yap

cihanin yoktur asla bir mukimi

eydince hasili bekâyi rihlet

ar’arlar daima kudsî selimi

nizami Yigirmi üçünci alayin

miralay-i izzetlû Semsi begîn

pederi merhûm Destan aga ibn

Ismail aga ruhiçün fâtiha

Sene 1312.

 

Prepjev:

On (Allah) je vječan!

Ne snebivaj se u ovoj musafirhani

put pravednih nipošto ne napuštaj,

onih što stalno dolaze i odlaze

Na dunjaluku niko vječan nije.

Kad se primakne put ka vječnosti

uvijek si u predjelu dženetske

ljepote.

Oficira dvadeset i trećeg puka,

čuvenog pukovnika Šemsi-bega,

otac, umrli Destan-aga, sin

Ismail-age, za njegovu dušu

(prouči) Fatihu

Godine 1896/7.

Nišan na mezaru majke Šemsi-paše Biševca

Nišan na mezaru majke Šemsi-paše Biševca

Ah, min-el mevt-i

Eyleme feleketen ümid vefa

Bî-vefadir kimseye vermez

eman

Kendi halimde dururken kosma

Rici emr-i eristi na-gehan

Emr-i hakk-i vâki’ olunca faniyye-i

Eyleyüb terk oldum akbiye-i revan

… isyanim ilahi afv edib

Mesakinim olsun heman gülzar-

i huban

 

Prepjev:

Ah, bolna smrti !

Ne nadaj se nit’ se predaj nebesima

Nevjernima nema utočišta

Ne hitaj mjestu na kom’ stojiš

K’ mjestu određenja dospijevaš

odjednom

Objava o prolaznosti stiže iznenada

Načinjena odijela odlazeći ostavljam

Oprost duši nepokornoj Svevišnji …

Smjesta nek mi boravište u

divnom ružičnjaku (đulbašči) bude…About the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore