Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalPolitika

September 22, 2016

VIDEO: Đukanović u Njujorku: Podržavamo hitnu akciju protiv nasilja

More articles by »
Written by: admin
Tags:
Crna Gora će odgovorno nastaviti da bude pouzdan partner međunarodnoj zajednici i Ujedinjenim nacijama, kazao je premijer Milo Đukanović na Generalnoj debati 71. zasijedanja Generalne skupštine UN-a. Đukanović je istakao i da su pogoršani međunarodni mir i bezbjednost, pa je neophodno preći sa riječi na djela.

On je ukazao da se previše često dešava da međunarodna zajednica nije u stanju da spriječi ili zaustavi krvoproliće i zločine i patnju miliona ljudi.

“Konflikt u Siriji, koji u kontinuitetu zaokuplja svjetsku i UN agendu, je danas svakako najtragičnija ilustracija ovoga. Crna Gora izražava duboku zabirnutost zbog pogoršane bezbjednosne i humanitarne situacije u ovoj zemlji, koja ima reperkusije na širi region ali i globalno. U potpunosti podržavamo i zalažemo se za urgentni prekid nasilja i ističemo krajnju potrebu da sve strane u konfliktu poštuju međunarodno pravo i rezolucije UN, kako bi se smanjile žrtve i patnja sirijskog naroda”, naglasio je Đukanović.

Prema njegovim riječima, krhko i pogoršano stanje međunarodnog mira i bezbjednosti i svi prateći negativni efekti su jasan pokazatelj da se mora promjeniti globalni pristup i kultura sa “reakcije“ i “upravljanja“ nasiljem i krizama ka njihovoj “prevenciji“.

“U tom smislu, krajnje je vrijeme da se sa retorike pređe na akciju, imajući u vidu da prevencija ne dobija pažnju i resurse koje zaslužuje. Mala investicija za prevenciju može da ima višestruke i dalekosežne benefite u ublažavanju enormnih posljedica i cijena ratnih sukoba”, cijeni Đukanović.

Crna Gora se nalazi u regionu koji je kroz istoriju prošao kroz brojne konflikte, uključujući i skoru prošlost.

“Naš entuzijazam i posvećenost medijaciji potiču od strateške orjentacije i privrženosti Crne Gore dijalogu i saradnji u dobroj vjeri kao najboljim načinima da se prevaziđu razlike, smire tenzije i postignu trajna rješenja”, kazao je Đukanović.

Svjedoci smo da se svijet i čovječanstvo suočavaju sa humanitarnom i izbjegličkom-migrantskom krizom koja nije viđena još od kraja II svjetskog rata.

“Podaci da je na kraju 2015. godine preko 65 miliona ljudi širom svijeta bilo prisiljeno da napušti svoje domove, prvenstveno kao posljedica sukoba ili straha od progona, dok se pretpostavlja da namjanje isto toliko ljudi želi da napušti svoju zemlju iz ekonomskih razloga, u prvi plan ističu nužnost da se udvostruče zajednički napori i osnaži saradnja kako bi se efikasnije rješavali uzroci ovih problema u korjenu. UN moraju preuzeti lidersku ulogu i biti proaktivnije i inicijativnije u pronalaženju dugoročne solucije za globalni problem izbjeglica i migranata, koja će se temeljiti na podjeli tereta i odgovornosti, kao i na međunarodnom pravu i ljudskim pravima izbjeglica i migranata”, ocijenio je Đukanović.

Naglašava da se ne smije zaboraviti da svijet nastavlja da bude pod konstantnim stresom zbog prijetnji od terorizma i nasilnog ekstremizma.

“Teroristički napadi širom svijeta i ubijanja civila služe da nas podsjete da smo postigli samo ograničen progres u suočavanju sa ovim kompleksnim i evoluirajućim fenomenom, stoga zahtjevajući odlučnije napore, jedinstvo, koordinaciju i aktivniju ulogu od strane svake države članice UN. Moramo biti svjesni da naše akcije u borbi protiv terorizma moramo više usmjeriti na preventivne mjere, odnosno na socijalnu, ekonomsku i politicku situaciju i inkluziju ranjivih i marginalizovanih grupa, jer osobe podložne radikalizmu prevashodno dolaze iz ovih redova. Implementacija ciljeva održivog razvoja je najbolja šansa da se u ovome napravi pozitivna razlika, a akcenat se mora staviti na mlade i njihovo osnaživanje, i to primarno kroz zapošljavanje i obrazovanje”, kazao je Đukanović.

Cijeni da Ujedinjene nacije i države članice treba da ulože mnogo više zajedničkih napora kako bi sva prava, ne samo građanska i politička, već prije svega ekonomska i socijalna prava, bila obezbijeđena i kako bi se gradili uslovi da u primjeni Agende 2030, niko ne bude ostavljen po strani i zanemaren.

“Integrisanje ljudskih prava u razvojne politike, posebno one javne politike koje dotiču prava najranjivijih grupa na nacionalnom nivou, su neophodan korak za efikasnu i djelotvornu zaštitu. U tom kontekstu, dosljedna primjena principa održivog i inkluzivnog rasta u sprovođenju strategija ekonomskog razvoja je nužan preduslov za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti”, kazao je premijer.

Crna Gora ponosna na Lukšića

Da bi Ujedinjene nacije zadržale i osnažile svoju centralnu poziciju u sistemu globalnog upravljanja, od ključne je važnosti, cijeni Đuknaović, da se reformišu i prilagode geo-političkim realnostima 21. vijeka i modernim demokratskim tekovinama.

“Prioritet ostaje sveobuhvatna reforma Savjeta bezbjednosti, kako bi se pospješila njegova efikasnost i transparentnost. Koncept “Djelujući kao jedan“, koji i Crna Gora primjenjuje, je dao pozitivne rezultate u radu i saradnji između Svjetske organizacije i zemalja domaćina, pa treba nastaviti sa njegovom nadogradnjom, naročito u kontekstu implementacije 2030 Razvojne agende”, kazao je Đukanović.

Crna Gora pozdravlja promjene koje su kroz pregovore o revitalizaciji Generalne skupstine uvedene u proces izbora Generalnig sekretara UN, koje će doprinijeti jačanju transparentnosti, kompeticije i meritornosti.

“Crna Gora je ponosna što je ponudila kandidata za najodgovorniju poziciju UN, čime smo dali kvalitativni i kvantitativni doprinos odabiru najboljeg kandidata, istovremeno potvrđujući našu spremnost da i na ovaj način, još aktivnije doprinosimo univerzalnim ciljevima Povelje. Ovom prilikom želimo da izrazimo nadu i očekivanje da ce novi generalni sekretar biti iz neke od zemalja Istočno-evropske grupe, uvažavajuci potrebu da se poštuje princip regionalne rotacije, tj. činjenica da jedino naša geografska grupa dosad nije imala generalnog sekretara”, kazao je premijer.

Od nezavisnosti jačamo CG

Crna Gora je ove godine obilježila 10. godina od članstva u UN.

“28. jun 2006. godine je bio istorijski dan za našu zemlju – bila je to najšira potvrda nezavisnosti, obnovljene crnogorske državnosti, znak da smo zauzeli mjesto koje nam pripada u svjetskoj porodici naroda”, kazao je Đukanović

Od obnove nezavisnosti, ističe on, Crna Gora u kontinuitetu jača državu po evropskim i euroatlantskim standardima.

“Sa zadovoljstvom mogu da konstatovatujem da je Crna Gora danas primjer stabilnosti, multietničnosti i poštovanju različitosti, pouzdan susjed, uvažen međunarodni partner, lider u evropskoj i evroatlantskoj integraciji u regionu. Istorijsko iskustvo nas je naučilo da su institucije temelj i garancija trajanja države, i pouzdan oslonac vladavine prava, kao najvažnijeg preduslova demokratskog i ekonomskog razvoja svakog društva”, kazao je Đukanović.

Integracije u NATO i Evropsku uniju Crna Gora je definisala kao nacionalni strateški prioritet.

“Crna Gora je u maju ove godine potpisala pristupni protokol sa NATO. Vjerujemo da će proces ratifikacije i pristupanja Crne Gore Alijansi biti okončan u kratkom roku kako bi se što skorije ispunili svi formalni uslovi da postanemo punopravna članica NATO. Važnost ovog za Crnu Goru istorijskog i civilizacijskog koraka neće umanjiti entuzijazam za dalje unapređenje našeg bezbjednosnog, ali i ukupnog pravnog i političkog sistema, koje članstvo u NATO-u pretpostavlja i zahtijeva. Isto tako i našu spremnost da doprinosimo miru i stabilnosti u regionu i šire”, ukazao je Đukanović.

U pristupanju Evropskoj uniji, otvorili smo 24 od ukupno 35 poglavlja.

“I sigurno koračamo na putu prema članstvu, potvrđujući potencijale i kapacitete crnogorskog društva i institucija sistema. Crna Gora će odgovorno nastaviti da bude pouzdan partner međunarodnoj zajednici i Ujedinjenim nacijama”, poručio je Đukanović u Njujorku.


Izvor: Slađana Đukanović/CdMAbout the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore