Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalPodgorica

July 24, 2019

Turbe Mehmed-paše Osmanagića u Podgorici

More articles by »
Written by: admin

Hadži Mehmed-paša Osmanagić podigao je krajem XVIII vijeka džamiju u starom dijelu varoši, ispod brda Ljubovića, nedaleko od Skender-Čauševe, poznate kao Starodoganjska džamija. Na džamiji nema natpisa, vakufnama joj nije sačuvana, pa je tačna godina gradnje za sada nepoznata. Ovaj sahibi hajrat podigao je i drugu zadužbinu ovog vakufa, sahat-kulu. Ona se nalazi u blizini istoimene džamije. Oba hajrata su građena istovremeno. Na sahat-kuli takođe nema natpisa.
Na ulazu harema džamije, sa lijeve strane, Mehmed – paša je za života podigao sebi turbe. Građeno je punim obimnim kamenim zidom, na četiri masivna stuba, spojena lukovima koji nose cijelu konstrukciju zidane kupole. Turbe je otvorenog tipa. U njegovom okruženju nalazilo se mezarje. Godine 1943., prilikom bombardovanja Podgorice, turbe je, zajedno sa džamijom, doživjelo velika oštećenja. Na džamiji su ostali samo obodni zidovi sa oštećenom munarom na šerefetu. Od tada do 1989. godine, ovaj kompleks je bio van upotrebe, kada je, konačno, nakon četiri decenije traženja, od nadležnih državnih organa dobijena saglasnost za sanaciju ovih objekata. Tada započeti radovi su odmah i obustavljeni zbog blokade deviznih sredstava Starješinstva Islamske zajednice Crne Gore koje je bilo investitor radova, a izvođač Republički zavod za zaštitu spomenika kulture iz Cetinja.Godine 1997. samoorganizovanjem nekoliko građana, njihovim prilozima i akcijama, džamija je pokrivena, a 1998. urađen je i ogradni kameni zid i dvije ulazne kapije u njenom haremu. Godine 2000. izvršena je sanacija i turbeta, a kupola je pokrivena bakrom. Sada ovaj kompleks čini jedinstvenu orijentalnu cjelinu: džamije, turbeta, kaldrme na ulazu i abdesthane. Sanacija je izvršena u svemu prema projektu Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ovaj kompleks je pod zaštitom države.About the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore