Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalPljevlja

July 29, 2019

Sahat-kula u Pljevljima

More articles by »
Written by: admin

Sahat kula u Pljevljima, smještena u centru grada, sa kraćim ili dužim pauzama u radu, pokazuje tačno vrijeme još od 18. vijeka.
Zidana je od polutesanog kamena različitih veličina, sa naglašenim fugama. Kružno polje sata sa brojevima i kazaljkama smješteno je na jugozapadnom zidu, okrenuto prema glavnoj ulici, odnosno centru grada.
U osnovi je kvadratnog oblika 3,60 sa 3,60 metara sa širinom zidova od 0,90 m, . Prema vrhu, ove dimenzije se neznatno smanjuju, tako da bočne strane kule imaju gotovo trapezoidni oblik. Visina pljevaljske Sahat kule je impozantna i iznosi 28 metara, što je čini najvišom u Crnoj Gori i Sandžaku.
Vrijeme gradnje kule još uvijek nije ni približno utvrđeno, kao ni ime ktitora i neimara. Posmatrajući njene arhitektonske i građevinske karakteristike, poređenjem se može dovesti u vezu sa Sahat kulom u Foči za koju se pouzdano zna da je nastala polovinom 18. vijeka kao zadužbina Mehmed-paše Kukavice.About the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore