Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalKulturno nasljeđe

December 23, 2016

Vezirova džamija u Gusinju

More articles by »
Written by: admin
Tags: ,

Vezirova džamija je najstarija džamija u Gusinju. Prema predanju, džamiju je izgradio skadarski vezir iz porodice Bušatlija, početkom 15. veka. Zbog svog značaja i svoje karakteristične arhitekture zaštićena je zakonom.

Postojeće džamije u Gusinju: Vezirova džamija, sagrađena 1765. godine, Čekića džamija, 1687. godine, Nova džamija, u narodu poznata kao Radončića, sagrađena 1899. godine, džamija u Vusanju, (Ćosovića), džamija u Donjem Vusanju (Đonbalića) sagrađena 1910. godine, Džamija u Gornjem Vusanju, sagrađena 1710. godine, džamija u Martinovićima, sagrađena 1800. godine i džamija u selu Kruševo.

Vezirova džamija je najstariji sačuvana džamija u Gusinju, sagradio ju je skadarski vezir Kara Mahmud Basatlija 1765. godine. Njena izgradnja pada u vrijeme kada je proces islamizacije u Gusinju uglavnom završen i kada je porodica Bušatlija imala političku prevlast u Skadarskom pašaluku.

Osnova džamije je pravougaona dimenzija 17 x 10 metara sa karakterističnim prednjim dijelom od drveta. Građena je od lomljenog kamena i krečnog maltera. Spolaj je grubo malterisana. U nivou prizemlja na zadnjoj i bočnim fasadama nalaze se po dva velika pravougaona prozora sa gvozdenim rešetkama iznad kojih su u istoj osi postavljeni manji prozori bez rešetaka.

Krovni pokrivač je bila šindra. Iz krova izranja vitko drveno munare.

Unutrašnjost džamije je dekorisana duborezom. Tavanica je drvena.

Vezirova džamija ima sve karakteristike orijentalnog građevinarstva 18. vijeka sa izraženim duborezanim radovima u drvetu.

Džamija je u više navrata renovirana, temeljito 1873, 1966. i posljednji put 1994. godine sredstvima Gusinjana koji žive i rade u Americi.

Ovaj članak je napisan u okviru projekta “Kulturno nasljeđe Muslimana Crne Gore – internet prezentacija” koji finansira Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori. Članak ne predstavlja nužno službeni stav Fonda.About the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore