Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalKulturno nasljeđe

December 22, 2016

Stara džamija u Plavu

More articles by »
Written by: admin
Tags: ,
Stara ili Drvena džamija je najstarija građevina u Plavu, podignuta u vrijeme vladavine sultana Mehmeda II Osvajača (vladao od 1451-1481). Po njemu je u narodu nazvana Carska džamija. Najstarija je džamija u Plavu pa se naziva i Stara džamija. Poznata je i pod nazivom Drvena džamija jer su njen prednji dio, krov i munare izrađeni od drveta. Prema nekim podacima izgrađena je 1471. godine, a njen današnji izgled većinom potiče iz 18-og vijeka. Prilazni dio je izgrađen od drveta dok je sami prostor izgrađen od kamena. Prije nekoliko godina Stara dzamija je obnovljena.

U centru Plava, na najvisočijoj tački Meteriza, nalazi se Stara džamija, ili kako je u ovom gradu još nazivaju, Čaršijska džamija.
Najpoznatija od četiri džamije u ovom gradu i važi za najstariju građevinu u Plavu.

Po dolasku Osmanlija u Plav, za potrebe smještaja vojske, sagrađen je kompleks utvrđenja pod imenom Dizdarev grad, nazvan po Zejnel-begu Dizdaru, osnivaču utvrde. Ovo utvrđenje se sastojalo od prostorija za smještaj vojnika, zaliha i oružja, biblioteke i drugih građevina. Grad se prostirao na površini 65 x 50 metara. Oko zgrade nalazio se zid 3 do 5 metara visok, a na uglovima visoke kule osmatračnice sa puškarnicama.

 Za potrebe vjerske službe vojnika u tvrđavi, 1471. godine, u Dizdarevom gradu sagrađena je današnja Stara džamija, koja je do danas ostala kao jedini svjedok postojanja nekadašnjeg Dizdarevog grada.

Stara slika

Sama konstrukcija ovog veoma značajnog kulturnog i sakralnog spomenika Muslimana Crne Gore je vrlo interesantna. Ulaz u džamiju je sagrađen od drveta, bogato ukrašenog umjetničkim rezbarijama u drvetu i arabeskama, dok je drugi dio, takođe bogato ukrašen orijentalnim ukrasima, sagrađen od kamena.

Džamija je kroz svoju istoriju obnavljana u više navrata, a njen sadašnji izgled datira iz 18. vijeka. Zbog svog kulturnog značaja, neobične konstrukcije i arhitekture, Stara džamija u Plavu predstavlja jednu od najpoznatijih turističkih atrakcija ovog kraja.

Njena osnova je 14 x 8 metara, sastoji seod prizemlja i sprata. Krov od šindre je pri renoviranju 1986. godine zamijenjen imitacijom šindre od termoplasta. Munare je od drveta, visine 10 metara i diže se iz krova. Prizemlje ima četiri prozora, dok su prozori na spratu raspoređeni jedan prema istoku, jedan prema zapadu i dva prema jugu.

 

Stara slika

Prednji dio džamije izrađen od drveta sa jednostavnim rezbarijama. Tavanica je od drveta i ukrašena je rozetom, a vrata su izrezbarena u vidu cvjetova. Ispred džamije je bunar, a 1986. godine izrađen je i šedrvan. Džamija ima abdesthanu, kafedžinicu i učionicu.

Stavljena je pod zaštitu države kao kulturno dobro.

Ovaj članak je napisan u okviru projekta “Kulturno nasljeđe Muslimana Crne Gore – internet prezentacija” koji finansira Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori. Članak ne predstavlja nužno službeni stav Fonda.

 

 About the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore