Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalKulturno nasljeđe

September 6, 2015

Sahat kula u Starom Baru

More articles by »
Written by: admin
Tags: ,

Gotovo da nema turiste koji pohodi Stari Bar, a da nije ovjekovječio svoj boravak fotografijom na kome se u pozadini, uokvirena planinskim masivima, nalazi Sahat-kula. Riječ je, u stvari, o kuli iz srednjevjekovnog ili venecijanskog doba, koja je prepravljena u ovaj monumentalni orijentalni spomenik. Sahat-kula je vakuf (zadužbina) Jahja-age Ibrahima Osmanova, koji je 1753. obnovio kulu, i dao da se postavi sahat na njoj.
Jahja-aga je bio veoma bogat Baranin, stanovnik Gornje varoši u kojoj su samo živjeli bogatiji i ugledniji građani. U Baru odavno nema njegovih nasljednika, niti se zna kada je ta loza prestala da postoji.
Starobarska Sahat kula je znatno oštećena u višenedjeljnoj konstantnoj topovskoj paljbi prilikom crnogorskog zauzimanja 1877. godine. Objekat je stradao i u ekspoloziji 1881. godine, pa je dodatno oštećen u tri katastrofalna zemljotresa koja su pogađala region Bara – 1905, 1968. i najviše 1979. godine. Temeljno je sanirana i restaurirana 1984. godine, sredstvima republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Sahat na kuli je opravljen i stavljen u funkciju sredstvima donatora, barskog zlatara Mirsada Mirze Kurgaša. Osvjetljenje sahat-kule kao dominantnog objekta u Starom gradu, uspjela je da obezbijedi NVO „Antivari”, koja je pokrenula i još niz značajnih projekata vezanih za zaštitu i revitalizaciju starobarske tvrđave i okolne čaršije.


Izvor: Baštinab.me

 About the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore
 
 

 

Restauracija Sahat kule u Podgorici

Predstavnici Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA), glavnog grada Podgorice i Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore potpisali su danas protokol o saradnji na realizaciji projekta restauracija Sa...
by admin
0

 
 

Džamija Hadži Ismaila u Nikšiću

Nikišić su Crnogorci osvojili 1877. godine. Padom Nikšića, najveći dio Muslimana je napustio svoje domove i otišao za osmanlijskom vojskom i naselio se u Novopazarskom sandžaku gdje je živio do Balkanskih ratova. Rasp...
by admin
0

 
 

Bajro Agović: Turbeta u Podgorici, Žabljaku i Rožajama

TURBE U PODGORIČKIM LIVADAMA O turbetu u Podgoričkim livadama pisano je u raznim izvorima i literaturi. Iz Glasnika Etnografskog muzeja na Cetinju navodimo tekst koji je objavljen ( prenijet ) u ”Almanahu ”. “Najstarija...
by admin
0

 
Savjet Muslimana Crne Gore

0 Comments


Be the first to comment!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori