Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalKulturno nasljeđe

September 6, 2015

Sahat kula u Starom Baru

More articles by »
Written by: admin
Tags: ,

Gotovo da nema turiste koji pohodi Stari Bar, a da nije ovjekovječio svoj boravak fotografijom na kome se u pozadini, uokvirena planinskim masivima, nalazi Sahat-kula. Riječ je, u stvari, o kuli iz srednjevjekovnog ili venecijanskog doba, koja je prepravljena u ovaj monumentalni orijentalni spomenik. Sahat-kula je vakuf (zadužbina) Jahja-age Ibrahima Osmanova, koji je 1753. obnovio kulu, i dao da se postavi sahat na njoj.
Jahja-aga je bio veoma bogat Baranin, stanovnik Gornje varoši u kojoj su samo živjeli bogatiji i ugledniji građani. U Baru odavno nema njegovih nasljednika, niti se zna kada je ta loza prestala da postoji.
Starobarska Sahat kula je znatno oštećena u višenedjeljnoj konstantnoj topovskoj paljbi prilikom crnogorskog zauzimanja 1877. godine. Objekat je stradao i u ekspoloziji 1881. godine, pa je dodatno oštećen u tri katastrofalna zemljotresa koja su pogađala region Bara – 1905, 1968. i najviše 1979. godine. Temeljno je sanirana i restaurirana 1984. godine, sredstvima republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Sahat na kuli je opravljen i stavljen u funkciju sredstvima donatora, barskog zlatara Mirsada Mirze Kurgaša. Osvjetljenje sahat-kule kao dominantnog objekta u Starom gradu, uspjela je da obezbijedi NVO „Antivari”, koja je pokrenula i još niz značajnih projekata vezanih za zaštitu i revitalizaciju starobarske tvrđave i okolne čaršije.


Izvor: Baštinab.me

 About the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore