Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalKulturno nasljeđe

December 21, 2016

Redžepagića kula u Plavu

More articles by »
Written by: admin
Tags:

Većina plavskih kula su kvadratne osnove i sastoje se od tri sprata. Građene su od kamena, a veza među spratovima ostvarena je unutrašnjim drvenim stepenicama. Prostorije su kvadratnog oblika. Prizemlje je najčešće korišćeno za smještaj stoke, a ostali spratovi za odbranu i stanovanje.

Na sličan način građena je i kula Redžepagića. Kameni dio kule građen je u 15. vijeku, a drveni u 17. vijeku. Kula Redžepagića je najstariji objekat stambeno-odbrambene arhitekture Plava. Ko je sagradio kulu ne zna se pouzdano ali se smatra da je kulu sagradio Hasan-beg Redžepagić 1671. godine. Postoji i predanje da je kulu sagradio u drugoj polovini 17. vijeka Mulja Čaković a da ju je dogradio Redžep-beg kasnije rodonačelnik Redžepagića.

Sredinom prošlog vijeka ova kula je zakonom zaštićena kao kulturno-istorijski spomenik druge kategorije. 89ž0-tih godina prošlog vijeka kula je rekonstruisana ali je šindra zamijenjena poliesterskim krovnim pokrivačem.

Osnova Redžepagića kule je 7 x 7 metara. Za izgradnju kule korišćeni su isključivo prirodni materijali – klesani i lomljeni kamen i drvo koji su inače najviše korišćeni građevinski materijali na ovim prostorima.  U osnovi kule kameni zid je debeo preko jedan metar i postepeno se sužava ka vrhu. Ono što izdvaja kulu Redžepagića od ostalih su drveni balkoni i zadnja etaža kompletno urađena od drveta.

Kula Redzepagica - 6

 

U prizemlju kule je jedna prostorija, a na ostalim etažama skladno raspoređene prostorije koje su služile za odbranu ali i za prijem gostiju, dnevni boravak, spavanje, prostorije za pripremu hrane i drugo.

Na južnoj fasadi, od dna prema vrhu, nalaze se ulazna lučno završena vrata, mali pravougaoni prozor na prizemlju, iznad vrata puškarnica i iznad nje čošak.

Na istočnoj strani fasade je jedna puškarnica, ćošak sa tri mala prozora i na čardaku jedan veći i jedan manji prozor.

Cijelo prizemlje je od jedne prostorije koja je služila kao izba za smještaj konja sedlanika. Drvene stube za prvi sprat postavljene su uz zapadni zid prizemlja. I prvi sprat je jedna prostorija. Na njene zidove se nalazi po jedna puškarnica. Sa prvog sprata na drugi sprat vode drvene stube koje se završavaju na početku divanhane – malog predsoblja. Na sjevernoj strani divanhane je ćošak.

 

 

Ovaj članak je napisan u okviru projekta “Kulturno nasljeđe Muslimana Crne Gore – internet prezentacija” koji finansira Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori. Članak ne predstavlja nužno službeni stav Fonda.


About the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore