Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalKulturno nasljeđe

December 23, 2016

Kulturno nasljeđe Muslimana Bara

More articles by »
Written by: admin
Tags:

Na prostore Bara islam dolazi 1571. godine. Te godine dobro utvrđeni Stari grad Bar osvajaju Osmanlije kojim će vladati sve do 1878. godine, kada ulazi u sastav Crne Gore. Za više od tri vijeka osmanlijska vlast je ostavila neizbrisive tragove materijalne i duhovne kulture.

Ispred džamije postoji javna česma sagrađena 1642/43. godine. Džamija je renovirana u nekoliko navrata. Sanacija je obavljena 1971. godine, ali joj je zemljotres 1979., nanio velika oštećenja, koja su temeljno sanirana tek 1986. godine.

Omerbašića džamija se nalazi na stotinjak metara od ulaza u Stari grad. Izgradio ju je Omer-baša, barski trgovac i plemić, sa svoja dva sina 1662. godine.

Po predanju, džamija je nastala pošto se Omer-baša, jer se akšam približavao, a nije mogao stići do ulaza u tvrđavu, zarekao da će na mjestu na kome se nađe kad počne namaz, sagraditi džamiju. 

Omerbašića džamija pripada tipu mahalskih džamija, jednostavne pravougaone osnove, sa minaretom prizidanim uz jugozapadni zid. Nema nikakvih posebnih dekorativnih elemenata. Iznad ulaza formirana je drvena galerija do koje se dopire drvenim stepeništem smještenim uz zapadni zid. Sa galerije se ulazi u minaret. Džamija je zidana od poluobrađenog lokalnog kamena nejednake veličine, složenog u relativno pravilne horizontalne redove. Kameni dovratnici i doprozornici su romaničko-gotički elementi prenijeti sa neke reprezentativne građevine Starog grada i upotrebljeni kao spolije. Kompleksu je pridodata i džamijska kuća, početkom 20. vijeka. Cio prostor je ograđen kamenim zidom.

Unutrašnjost Omerbašića džamije u Starom Baru

Renovirana je u nekoliko navrata. Sanacija je obavljena 1971. godine, ali joj je zemljotres iz 1979. godine nanio velika oštećenja, koja su temeljno sanirana 1986. godine.

U blizini Omerbašića džamije nalazi se i turbe Hasan-dede (derviš Hasana), sagrađeno 1612. godine, površine 8 x 8 metara, kvadratne je osnove sa kupolom koja izranja direktno iz krova. U njemu se nalaze mezar, pokriven zelenim pokrivačem, i derviševa vjerska kapa ahmedija. Živio je krajem 16. i početkom 17. vijeka.

 

 

 

 

 

Sahat kula je vakuf Isa Jahja age Ibrahima Osmanova izgrađena 1753. godine.

Riječ je, u stvari, o kuli iz srednjevjekovnog ili venecijanskog doba, koja je prepravljena u ovaj monumentalni orijentalni spomenik.

Jahja-aga je bio veoma bogat Baranin, stanovnik Gornje varoši u kojoj su samo živjeli bogatiji i ugledniji građani. Sahat kula je znatno oštećena u višenedjeljnoj konstantnoj topovskoj paljbi prilikom crnogorskog zauzimanja Bara 1877. godine. Objekat je stradao i u ekspoloziji 1881. godine, pa je dodatno oštećen u tri katastrofalna zemljotresa koja su pogađala region Bara – 1905, 1968. i najviše 1979. godine. Temeljno je sanirana i restaurirana 1984. godine, sredstvima republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Sahat na kuli je opravljen i stavljen u funkciju sredstvima donatora, barskog zlatara Mirsada Mirze Kurgaša. Osvjetljenje sahat-kule kao dominantnog objekta u Starom gradu, uspjela je da obezbjedi  NVO „Antivari”, koja je pokrenula i još niz značajnih projekata vezanih za zaštitu i revitalizaciju starobarske tvrđave i okolne čaršije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotovo da nema turiste koji pohodi Stari Bar, a da nije ovjekovječio svoj boravak fotografijom na kome se u pozadini, uokvirena planinskim masivima, nalazi Sahat-kula.


Ovaj članak je napisan u okviru projekta “Kulturno nasljeđe Muslimana Crne Gore – internet prezentacija” koji finansira Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori. Članak ne predstavlja nužno službeni stav Fonda.About the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore