Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalEkonomske teme

September 18, 2015

Najviše novca trošimo na račune, najmanje na obrazovanje

More articles by »
Written by: admin
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za avgust ove godine iznosila je 805 eura, od čega se na hranu i bezalkoholna pića odnosilo 253,30 eura, na neprehrambene proizvode i usluge 351,80 eura i vrijednost imputirane rente 199,90 eura, saopštio je MONSTAT. U avgustu je prosječno domaćinstvo (čine ga četiri člana od kojih je dvoje odraslih i dvoje djece) najviše novca izdvojilo za račune  za vodu, struju, gas i druga goriva i to čak 90,50 eura. Što se tiče prehramnebih proizvoda u prethodnom mjesecu crnogorska prosječna porodica je najviše novca dala za kupovinu mlijeka, mliječnih proizvoda i jaja 70,80 eura.

Za žito i proizvode od žita u prosjeku su domaćinstva u avgustu potrošila 32,50 eura, povrće i prerađevine od povrća 39,10, voće i prerađevine od voća 30,50, svježe i prerađeno meso 50,20, svježu i prerađenu ribu 5,80, ulja i masti 6,80, ostale prehrambene proizvode 16,50 i bezalkoholna pića 1,10 eura.

Prosječna crnogorska porodica je u avgustu za kupovinu odjeća i obuće potrošila 42,60, pokućstvo i rutinsko održavanje stana 24,50, zdravlje 26,50, transport 53,30, komunikacije 34,60, rekreaciju i kulturu 18,80, obrazovanje 10,70, restorane, kafee i hotele 19,30, kao i ostala dobra i usluge 31 eura.

Primjećuje se da i pored savjeta ljekara i nutricionista, da je zdravo jesti ribu, naši građani skoro deset puta više novca troše na meso i suhomesnate proizvode, nego za kupovinu ribe.

Takođe, na osnovu ovih podataka MONSTAT-a, crnogorska porodica malo novca troši na obrazovanje i to samo 10,70 eura mjesečno.

Ukoliko se uporede podaci sa julom proizilazi da je ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u avgustu zabilježila rast od 0,05 odsto.

“Vrijednost minimalne potrošačke korpe za hranu i bezalkoholna pića u avgustu, u odnosu na jul  zabilježila je rast od 0,2 odsto, a vrijednost minimalne potrošačke korpe za neprehrambene proizvode i usluge zabilježila je pad od 0,4 odsto, dok je vrijednost imputirane rente u zabilježila rast od 0,7 odsto”, naveli sui z MONSTAT-a. Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u avgustu 2015. godine, u odnosu na avgust prošle godine, povećana je za 1,8 odsto, dok je u odnosu na decembar 2014. godine povećana za 1,2 odsto.

Podsjećamo da je u julu (za avgust podaci još nijesu objavljeni) ove godine prosječna zarada iznosila 476 eura.

Na osnovu najnovijih podataka MONSTAT-a vidi se da prosječna zarada jednog člana domaćinstva ne može da podmiri mjesečne troškove ishrane, računa za struju, vodu, smeće, prevoz, garderobu…

Nabrojani statistički podaci navode na zaključak da su građani Crne Gore pravi mađioničari kad uspijevaju da sa zaradama koje su, većini njih, manje od prosječnih izmire mjesečne obaveze i napune frižidere…

Kako se izračunava vrijednost minimalne potrošačke korpe

Vrijednost minimalne potrošačke korpe je suma izdataka za hranu i ostalih tekućih izdataka koja uključuje kupljene proizvode, sopstvenu proizvodnju i poklone za prosječno domaćinstvo koje čine četiri člana od kojih je dvoje odraslih i dvoje djece.

Prilikom određivanja minimalnih izdataka za hranu i bezalkoholna pića, neophodna količina minimalnog kalorijskog unosa određena je u iznosu od 2.211 kilokalorija na dan po stanovniku, na osnovu najbolje prakse nutricionista.

Vrijednost minimalne potrošačke korpe čine: izdaci za minimum potrebne hrane i bezalkoholnih pića (koja obuhvata 130 prehrambenih artikala); izdaci za minimalno potrebne neprehrambene proizvode i usluge i vrijednost imputirane rente.

Za izračunavanje vrijednosti korpe za hranu i bezalkoholna pića od 130 proizvoda koristi se prosječna cijena u tekućem mjesecu, pomnožena sa mjesečnom količinom u kilogramima za četvoročlano domaćinstvo. Za izračunavanje vrijednosti korpe neprehrambenih proizvoda i usluga i imputirane rente koriste se indeksi potrošačkih cijena (CPI).

Imputirana renta je procijenjena vrijednost zakupnine za domaćinstvo koje stanuje u vlastitom stanu.


Izvor: CdM About the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore