Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalEkonomske teme

March 16, 2016

Majke sa biroa i dalje bez naknade

More articles by »
Written by: admin
Tags:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore do sada je od centara za socijalni rad dobio oko 14.300 zahtjeva žena za sticanje prava na doživotnu naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, a do sada je odgovorio na 4.500 zahtjeva, saopštio je za Pobjedu pomoćnik direktorice ove ustanove Danilo Vojinović

Druga isplata naknada za majke obaviće se u petak ili subotu, a mnoge žene koje čekaju naknadu po osnovu toga što su na Zavodu za zapošljavanje 15 godina i duže neće biti isplaćene, kao što je bio slučaj i 20. februara. Razlog izostanka rješenja jeste taj što centri za socijalni rad neće moći da urade rješenja dok na zahtjeve ne dobiju odgovor od Zavoda za zapošljavanje.

Obrada

Zavod je do sada odgovorio na 4.500 zahtjeva na osnovu kojih su centri za socijalni rad donijeli rješenja, a koliko žena je među tim zahtjevima ostvarilo pravo na naknadu, još nije izvjesno, jer nijesmo dobili odgovor na to pitanje u toj instituciji.

Zavod za zapošljavanje nije u obavezi da saopštava takve podatke,  rekli su kratko.

Ono što je sigurno, prema riječima Vojinovića, jeste da očekuju da će do 1. aprila odgovoriti, odnosno izdati još između pet i šest hiljada uvjerenja. To znači, kako objašnjava, da ni do 1. aprila neće uspjeti da odgovore na sve zahtjeve.

“Apelujemo na strpljenje majki. Niko neće biti oštećen, a za dokazivanje statusa na birou rada potrebno nam je vrijeme pojasnio je Vojinović. Zavod za zapošljavanje, podsjeća on, počeo je da vodi elektronsku evidenciju nezaposlenih lica u periodu od 2000. do 2004. godine, u zavisnosti od opštine do opštine. Dinamika uvođenja elektronske evidencije je, kako kaže, zavisila od nabavke kompjuterske opreme i obuke zaposlenih. A prije uvođenja elektronske evidencije Zavod je evidenciju o nezaposlenim licima vodio na propisanim obrascima (lični karton nezaposlenog lica) u fizičkom obliku. Nakon uvođenja elektronske evidencije svaki lični karton nezaposlenog je mikrofilnovan i odložen. Utvrđivanje perioda o dužini vođenja evidencije nezaposlenih lica prvo se utvrđuje iz elektronske evidencije, a u slučajevima gdje nije moguće utvrditi ukupnu dužinu traženja zaposlenja iz elektronske evidencije potrebno je izvršiti uvid u mikrofilmovanu dokumentaciju i arhivsku građu”,  objasnio je Vojinović.

U najvećem broju slučajeva, prema njegovim riječima, dužina vođenja evidencije nezaposlenih lica se mora utvrditi i na osnovu elektronske evidencije i mikrofilmovane i arhivske građe.

“Utvrđivanje o dužini vođenja evidencije nezaposlenih na osnovu elektronske evidencije se može utvrditi u svakom birou rada odmah, dok je za pribavljanje dokaza iz mikrofilmovane i arhivske građe potrebno dosta vremena, jer se mora izvršiti uvid u kartone koji se nalaze u opštinskim arhivima i mikrofilmovanoj dokumentaciji u centralnoj službi Zavoda”, rekao je Vojinović.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je početkom ovog mjeseca registrovalo 21.987 zahjeva za naknadu za majke sa troje ili više djece, a urađeno je 10.032 rješenja.

Žene koje imaju troje ili više djece i 25 godina radnog staža primaće 336 eura, kao i one koje imaju četvoro ili više djece i 15 godina radnog staža. Majke koje su bile 15 godina na Zavodu za zapošljavanje primaće 192 eura.About the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore