Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalEkologija

September 20, 2016

Ekološku Crnu Goru braniti od čovjeka

More articles by »
Written by: admin

Za 25 godina od kada je Crne Gora proglašena ekološkom državom dosta je urađeno, ali se, kaže Dnevnim novinama direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić mora još mnogo raditi. Ekološka Crna Gora 25. rođendan, ističe, dočekuje sa 10 odsto ukupne teritorije pod nacionalnom, dok su četiri lokacije pod međunarodnom zaštitom.

“Proglašenje Crne Gore ekološkom državom našlo je svoje utemeljenje u Ustavu i mnogo je učinjeno na zakonodavstvu koje je blagovremeno i kvalitetno usaglašeno sa evropskim direktivama. Napravljene su velike revizije krivičnog zakonodavstva u kome se ugrožavanje segmenata životne sredine tretira kao krivično dj elo”, kazao je Spahić za Dnevne novine.

Ali, kako kaže, nisu zadovoljni jer je i dalje veoma malo  postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Crnoj Gori, a veliki problem predstavlja i otpad, jer imamo samo dvije sanitarne deponije.

Rješavanje svih ekoloških problema u Crnoj Gori, kaže, iziskuje veliki novac, a prema nekim procjenama za to je potrebna milijarda i po eura.

“Prema Indeksu ekoloških performansi (EPI) koji su razvili univerziteti Jejl i Kolumbija u saradnji sa Svjetskim ekonomskim forumom, i koji mjeri ekološku i ekosistemsku vitalnost svake države, Crna Gora je zauzela 47. mjesto na listi ekoloških zemalja svijeta. Ali, svakako da nismo zadovoljni što nismo u samom vrhu gdje se nalaze Slovenija na petom i Hrvatska na 15. mjestu”, naglašava Spahić.

Da bi Crna Gora bila ekološka država, to nije samo problem državne institucije iako jeste prevashodno njih, već je, smatra Spahić, to problem i svih građana.

“Ekološka Crna Gora se mora braniti od čovjeka kao jedinog svjesnog bića na planeti. Zato se mora puno raditi na edukaciji djece još u vrtićima i osnovnim školama da bi zaista svijest o tome da se mora očuvati životna sredina u kojoj boravimo i živimo bila na visokom nivou”, ocijenio je Spahić.

Agencija je mnogo toga uradila za ovo vrijeme i svakodnevno, kaže, izvještava Evropsku agenciju za zaštitu životne sredine o kvalitetu vazduha i o koncentraciji polena u vazduhu.

“Imamo tu saradnju, ali smo na putu ka Evropskoj uniji već preuzeli neke obaveze i redovno ih ispunjavamo. Imamo i dosta problema i divljih deponija kod kojih nam moraju i građani pomoći da učinimo taj dodatni napor da Crna Gora zaživi i bude stvarno ekološka država po svim kriterijumima koji su potrebni za to”, zaključio je Spahić.


Izvor: Dnevne novineAbout the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore