Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalDrugi pišu

December 10, 2015

Prijave majki za naknadu: Gužve u centrima, građani zbunjeni i razočarani

More articles by »
Written by: admin

Iako procedura za ostvarivanje doživotne naknade činila se jednostavnom, u praksi su već počeli da se pojavljuju prvi problemi. Usvajanjem Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti nije završen posao, jer su se tek sada otvorila brojna pitanja na koja u ovom trenutku niko nema odgovor. Dilemu da li imaju pravo na doživotnu naknadu ili ne, građani koji su juče pohrlili u podgorički Centar za socijalni rad pokušali su da otklone, čime su stvorene velike gužve.

Pišu: Dnevne novine

“Imam 20 godina staža i troje djece. Od 2010. sam na Birou rada, jer je Duvan komerc, gdje sam radila, otišao u stečaj. U Fondu PIO i na Zavodu za zapošljavanje su mi rekli da imam pravo na naknadu. Donijela sam sva dokumenta u Centar za socijalni rad da predam zahtjev, ali su mi sad rekli da nemam pravo na naknadu. Fale mi ili još jedno dijete ili pet godina staža. Ko će mene da zaposli sa preko 50 godina”, pita se razočarana Dragica iz Podgorice.

Ova Podgoričanka je nezadovoljna jer, kako je kazala, poslije 20 godina rada ne može da ostvari pravo na penziju ili naknadu, ali ni zaposlenje u tim godinama.

Jedna od potencijalnih korisnica doživotne naknade koja je juče čekala red smatra da su kriterijumi za njeno dobijanje diskriminatorski.

“Da li je logično da imate 15 godina na Birou i troje djece i imate pravo na naknadu, a nemate ako imate 15 godina radnog staža i troje djece? Čime je žena sa Biroa naknadu zaslužila više od one koja je isto rodila i još rmbačila 15 godina? Boga mi, advokati će raditi”, poručila je jedna od nezadovoljnih Podgoričanki, kojoj su radnice Centra za socijalni rad kazale da ne može ostvariti pravo na naknadu.

Ispred Centra za socijalni rad juče je bilo i nekoliko muškaraca koji su se interesovali da li njihove supruge imaju pravo na ovu vrstu socijalnog davanja.

“Slušao sam emisiju u kojoj je gostovala ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević. Zvao sam u ženino ime i objasnio da ima 18 godina radnog staža i troje djece. Ministarka mi je kao iz topa odgovorila da ima pravo na 193 eura. Ovdje sad ispade da treba sa 50 godina da rodi još jedno dijete ili da radi još sedam godina”, kazao je Podgoričanin, koji je želio da ostane anoniman, držeći u rukama ženinu radnu knjižicu i ostala dokumenta.

Iako rijetke, ima i onih žena koje ispunjavaju uslove, ali ne razmišljaju o podnošenju zahtjeva za dobijanje doživotne naknade.

“Radim, fale mi još četiri godine do pune penzije, imam troje djece, uskoro ću dobiti i unuke, ali neću da podnesem zahtjev. Po mojoj računici, kada steknem pravo na punu penziju, ona će mi biti veća, tako da ni ne razmišljam o tome”, kazala je I.M. iz Podgorice.

Podgoričkom Centru za socijalni rad do juče je predato više od 100 zahtjeva majki troje i više djece i korisnika lične invalidnine, kazala je pravnica Ružica Jovanović.

“Građani dolaze od ponedjeljka. Više je onih koji se interesuju i već ih je bilo blizu 500 koje smo uputili na prave adrese, ali ima i stranaka koje već predaju zahtjeve sa kompletnom dokumentacijom”, kazala je Jovanović.

Za sada, kako je rekla Jovanović, zahtjeve predaju uglavnom žene koje su na Birou rada, jer je “onim što rade ili su ostvarile penziju problem što moraju da se odreknu prava na penziju, odnosno da zaključe radni staž”.

“Žene se boje šta će se desiti ako se odreknu prava na penziju, hoće li ostvariti pravo na naknadu. Hoće, zato što ispunjavaju uslove, jer ako imaju radni staž, djece troje ili četvoro, automatski ispunjavaju uslove i to će pravo ostvariti u iznosu od 193, odnosno 333 eura” objasnila je Jovanović.

U Centru za socijalni rad kazali su Dnevnim novinama da ima samohranih očeva koji su nezadovoljni zakonskim rješenjima, jer oni, iako se staraju o djeci, ne mogu da ostvare pravo na naknade.

“To je priča za pravilnik i zakon. S obzirom da su rodile troje i više djece i prijavljene su na ZZZ ili ispunjavaju uslove vezano za radni staž, ukoliko te žene dođu da ostvare pravo, odnosno donesu dokaz da su rodile djecu, izvod iz knjige rođenih, one to mogu, iako ne vode brigu o svojoj djeci. Znači, tate nemaju pravo, a majke imaju jer se u zakonu lijepo kaže ‘žene koje su rodile’ i tu nema dileme, jer nigdje ne piše da se ona brine i stara”, kazala je Jovanović.

Centar će od Zavoda za zapošljavanje i Poreske uprave, kako je Jovanović kazala, po službenoj dužnosti dobijati podatke, jer ima informacioni sistem koji je umrežen sa te dvije ustanove.

“Jedino u Fond PIO stranke idu lično i donose nam uvjerenja da li primaju ili ne primaju penziju, da li su se odrekli i ostalo. Dobro smo se organizovali, pravimo trijažu, tako da oni koji ne trebaju i ne ulaze u zgradu, već samo oni građani koji podnose zahtjeve”, objasnila je Jovanović, koja je saglasna sa ocjenama sugrađana da je mnogo nejasnoća u vezi s dobijanjem naknade i da su ljudi zbunjeni.

Ona smatra da je bilo vremena da se te nejasnoće i nedoumice regulišu prije nego što su građani počeli da dolaze u Centar za socijalni rad.

Za djecu koja su korisnici lične invalidnine, jedan od roditelja donosi samo ličnu kartu, a podaci se dobijaju iz sistema, jer je akcenat, istakla je Jovanović, na zaštiti djece koja imaju probleme ili smetnje u razvoju.

“Ukoliko je jedno dijete korisnik lične invalidnine, ono ima pravo na iznos od 196 eura. Djeca koja imaju smetnje u razvoju takođe imaju pravo pod uslovom da je jedno od djece korisnik ili lične invalidnine ili dodatka za njegu i pomoć. Drugo dijete može biti sa smetnjama u razvoju da ima rješenje o kategorizaciji i oboje djece imaju pravo na iznos od po 196 eura. U tim situacijama i majka koja je prijavljena na Zavodu za zapošljavanje 15 godina, ako ima troje djece, takođe ima pravo na onih 40 odsto od prosječne zarade”, objasnila je Jovanović.

Ukoliko je korisnik lične invalidnine lice koje je lišeno poslovne sposobnosti od strane Osnovnog suda i stavljeno pod starateljstvo, kako je rekla, njegov staratelj, takođe, ima pravo na naknadu.

Kako do naknade:

– Majke sa troje i više djece koje imaju 15 godina provedenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje popunjen zahtjev, lična karta i izvodi iz knjige rođenih djece

– Majke sa troje i više djece koje imaju 15, odnosno 25 godina radnog staža popunjen zahtjev, lična karta, izvod iz knjige rođenih djece i uvjerenje o zaključenju radnog staža

– Majke troje i više djece koje su korisnici penzije ili su ostvarile pravo na nju popunjen zahtjev, lična karta, izvodi iz matične knjige rođenih djece i uvjerenje iz Fonda PIO da su primale penziju, odnosno da su se odrekle penzije

– Roditelj ili staratelj lica koje je korisnik lične invalidnine popunjen zahtjev i lična kartaAbout the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore