Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalDrugi pišu

December 9, 2015

Korupcija pokriva vjeru u demokratiju

More articles by »
Written by: admin
Tags:

Korupcija je bolest koja ugrožava društvo, ekonomiju i našu bezbjednost na mnogo različitih načina. Korupcija podriva vjeru u demokratiju kada obični građani dođu do uvjerenja da njihovi lideri koriste svoju poziciju za ličnu korist. Korupcija ugrožava stabilnost tržišta i narušava konkurenciju kada kompanije koje posluju po pravilima izgube u konkurenciji onih koji mitom dobijaju posao

Autor: Margaret Ann Uyehara

Najgore od svega, korupcija pogoršava siromaštvo i onemogućava ljude da pruže bolji život svojim porodicama jer pogrešno usmjerava i zloupotrebljava sredstva često neophodna za najvažnije usluge i ulaganja u infrastrukturu, zdravstvo i obrazovanje. Kao što je pomoćnica državnog sekretara Viktorija Nuland prošle godine rekla, korupcija stvara “pukotine koje razdiru nacionalnu bezbjednost, slobodu i prosperitet”.

Korupcija je jedan od najvećih izazova sa kojim se suočavaju Crna Gora i svijet. Danas kada obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv korupcije mislim da je pravi trenutak da razmislimo o tome šta svi mi možemo da učinimo da se suprotstavimo korupciji.

Crna Gora je ostvarila veliki napredak u reformi vladavine prava posljednjih godina donošenjem novih zakona, stvaranjem novih institucija i proširenjem tužilačkih napora. Snažno podržavamo sve te napore i sarađivali smo blisko sa Vladom Crne Gore na uspostavljanju neophodnog institucionalnog okvira i pružali obuku kako bismo osigurali da reforme daju konkretne rezultate. U tom smislu, ohrabreni smo radom specij alnog državnog tužioca Katnića i njegovog tima. Čvrst temelj je postavljen, ali mnogo više može i mora da se učini.

Kao što je važna vodeća uloga vlade, želim da na glasim i ključnu ulogu javnosti i civilnog druš tva u suzbijanju korupcije. Kao što je američki romanopisac Džon Gardner rekao: “Građanin može naše političke i vladine institucije vratiti u život, učiniti ih responzivnim i odgovornim, i držati ih časnim. Niko drugi to ne može.”

Sjedinjene Države snažno vjeruju da nevladine organizacije igraju ključnu ulogu i u održavanju vlada odgovornim i u smanjenju uticaja korupcije na države i njihove ekonomije. U stvari, vjerujemo da bilo koji efektivni napor u borbi protiv korupcije zahtijeva učešće i vlada i civilnog društva. Na kraju krajeva, kontrola korupcije je povezana sa javnom odgovornošću i javnost preko predstavnika civilnog društva mora imati mjesto za stolom. Tokom nedavne konferencije o Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv krupcije, na kojoj su učestvovale države članice Konvencije, posebno smo se fokusirali na povećanje dijaloga sa civilnim društvom i obezbjeđivanje da se glas ove važne grupe čuje.

Drugi ključni način na koji se civilno društvo može pridružiti ovoj borbi je kroz Partnerstvo otvorenih vlada (POV). Partnerstvo otvorenih vlada, inovativna incijativa u koju su uključene vlade, civilno društvo i poslovni sektor, naraslo je za samo dvije godine u program koji obuhvata 62 zemlje sa više od dvije milijarde ljudi. Ta inicijativa stvara teren za dodatno unapređenje transparentnosti, građanski angažman i antikorupcijske akcije. Imala sam priliku da govorim na nedavnom sastanku POV u Podgorici i bilo mi je zadovoljstvo da vidim da je taj proces pospješen. Taj sastanak je bio savršen primjer da suzbijanje pošasti korupcije zahtijeva istinsko partnerstvo civilnog društva i vlade.

Željela bih da pozdravim napore svih koji su uključeni u borbu protiv korupcije u Crnoj Gori vladinih službenika posvećenih promjenama, grupa civilnog društva koje rade na razotkrivanju korupcijske prakse i običnih građana koji se jednostavno usprotive, kažu ne mitu i prijave ono što vide. Borba protiv korupcije je teška, ali ne i nemoguća. Uspjeh zahtijeva da svi radimo zajedno, ali znam da je to moguće.

Amerikanci, kao i svi Crnogorci, žele da vide prosperitetnu, stabilnu Crnu Goru. Ako ostane nekontrolisana, korupcija će učiniti ovaj san nemogućim. Na Međunarodni dan borbe protiv korupcije, SAD obećava da će obnoviti našu predanost borbi protiv korupcije ovdje, i širom svijeta, i pozivam vas da i vi to Uehara učinite.


 

Izvor: Dnevne novineAbout the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore