Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalDrštvene teme

April 7, 2016

Da li zdravstvenom sistemu prijeti kolaps?!

More articles by »
Written by: admin
Tags:

Crnogorske bolnice i domovi zdravlja, kao i Klinički centar, mogli bi za nekoliko mjeseci da budu pred kolapsom jer, kako Pobjeda saznaje, zdravstvenom sistemu prijeti totalni poremećaj u snabdjevenosti medicinskim sredstvima zato što je Ministarstvo ovim ustanovama opredijelilo svega 5,02 miliona eura za ove potrebe, umjesto 16,64 miliona, koliko je traženo

Medicinska sredstva su, kako kaže Pobjedin sagovornik, sve što nije lijek i nije oprema. Igle, konci, aspiracioni kateteri, setovi za infuziju, sonde, zavoji, hirurški stapler koristi se za operacije, stentovi, defibrilatori za kardiohirurgiju, proteze kukova i koljena…

Ovom stavkom budžeta obuhvaćeni su i potrošni medicinski materijali za laboratorije, transfuziju, radiološku dijagnostiku, RTG filmovi, suva i vlažna tehnologija.

“Zdravstvene ustanove ne mogu da funkcionišu bez medicinskih sredstava”, naglasio je izvor.

On objašnjava da se zdravstvo u ovakvoj situaciji našlo zbog toga što su ministri zdravlja Budimir Šegrt i finansija Radoje Zugić odlučili da ove godine drugačije raspodijele novac iz budžeta za zdravstvo, pa su od odobrenih 44,61 milion za ljekove opredijelili 39,58, a za medicinska sredstva ostavili 5,02 miliona eura.

“Ukupni budžet za ljekove i za medicinska sredstva 2014. i 2015. iznosio je oko 45,5 miliona eura, od čega je tada za ljekove odobreno 30 miliona, iako je po planu zahtijevano 39, a ostatak, odnosno oko 16 miliona opredijeljen je za medicinska sredstva”, objašnjava Pobjedin sagovornik.

On ističe kako u iznos koji je ove godine odobren zdravstvenim ustanovama za medicinska sredstva nijedna od njih ne može da se uklopi.

Iz Ministarstva zdravlja juče nije stigao odgovor koji su razlozi umanjenja novca, te da li smatraju da je iznos koji su odobrili dovoljan za normalno funkcionisanje ustanova. Pobjeda je juče kontaktirala i nekoliko direktora bolnica, međutim oni nijesu bili raspoloženi da govore na ovu temu. Odgovore nijesu dobili ni od Zavoda za transfuziju krvi, koji bi, sa opredijeljenim novcem mogao da funkcioniše svega dva mjeseca.

Opredijeljeno im je 107.331 eura, što je 17,60 odsto sredstava neophodnih za funkcionisanje Zavoda. Dodatno smanjenje ugrožava pružanje usluga i dalje funkcionisanje te ustanove, što će se odraziti na mogućnost pružanja usluga zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa upozorio je naš izvor.

Najveći problem, smatra on, ukoliko se ne nađe urgentno rješenje, može nastati u najvećoj zdravstvenoj ustanovi -Kliničkom centru, gdje je za 69,33 odsto, odnosno 7,9 miliona eura manje od planiranog iznosa opredijeljeno za medicinski potrošni materijal. Situacija nije bolja ni u ostalim bolnicama, gdje su potrebna sredstva umanjena takođe za 69,33 odsto.

Prema Pobjedinim saznanjima, iz nikšićke bolnice već su upozorili da im prijeti blokada rada, ako ne dobiju više novca. Ni Dom zdravlja u tom gradu nije u boljoj situaciji opredijeljeni novac će biti dovoljan samo za četiri do pet mjeseci. Dijagnostika i pružanje zdravstvenih usluga mogu biti ugroženi i u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti u Brezoviku.

Kavarić: Nijesmo informisani o mogućim nestašicama

Direktor Doma zdravlja Podgorica dr Nebojša Kavarić kazao je za Pobjedu da u toj ustanovi nemaju informaciju da može doći do problema u snabdijevanju medicinskim sredstvima.

“Medicinska sredstva mimo ljekova koja su potrebna Domu zdravlja Podgorica odnose se na reagense za laboratoriju, potrošni materijal za rendgenske filmove i prateći materijal za rendgensku dijagnostiku. Sada ih imamo dovoljno, a nadležnim institucijama u predviđenom zakonskom roku dostavili smo specifikacije za neophodne količine medicinskih sredstava i ljekova”, rekao je dr Kavarić.

On je podsjetio da je podgorički Dom zdravlja druga najveća zdravstvena ustanova u Crnoj Gori koja ima skoro 240.000 pacijenata, te da su na njihovo zadovoljstvo zadržali laboratorijsku, rendgensku i ultrazvučnu dijagnostiku. Prema saznanjima Pobjede, i za ovu ustanovu iznos za medicinska sredstva umanjen je za 69,33 odsto.

Stefanović: Nadamo se da neće doći do nestašica

Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć dr Saša Stefanović kazao je da je situacija u toj ustanovi drugačija nego u bolnicama, te da će oni predviđenim novcem nabavljati samo EKG trake i konce za šivenje. Kako kaže, skoro da je siguran da neće doći do nestašica.

“Za sada sve što nam je potrebno imamo. Smatramo da nećemo imati problem iako su smanjena sredstva. Nadamo se da će sve oko tendera biti završeno do juna, a do tada ćemo imati. Skoro sam siguran da nam neće faliti konci i EKG trake. Međutim, ne možemo prognozirati da li će se desiti neke masovne nesreće, jer bi se u tom slučaju desilo da zafali”, rekao je dr Stefanović.About the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore