Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalCrna Gora

September 29, 2015

Dr Avdul Kurpejović: Izdanja Matice muslimanske Crne Gore (1998-2014.)

More articles by »
Written by: admin
Tags:

Matica muslimanska Crne Gore

Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore

Program nacionalne afirmacije Muslimana u Crnoj Gori.

Autor: Dr Avdul Kurpejović

Izdanje 1998. godine

Kulturni identitet muslimanskog naoda u Crnoj Gori. Zbornik.

Autori: dr Avdul Kurpejović; mr Smajo Šabotić; Prof. dr Vojislav P. Nikčević; akad. slikar Ismet Hadžić; prof. Ibiš Kujević; prof. Delija Kurpejović; dipl. prav. Mervad Nurković; dr Maksut Dž. Hadžibrahimović; prof. Jusuf Mustafić; prof. Atlaj Suroj, prof. dr Slobodan Jerkov i Uzeir Bećović.

Izdanje: 2001. godine

Etnološke odlike muslimanskog naroda u Crnoj Gori

Autor: Dr Avdul Kurpejović

Izdanje: 2002. godine

Bibliografija muslimanskog naroda Crne Gore

Autor: Ljiljana Lipovina.

Izdanje: 2004. godine-.

Zbornik: Kulturna baština muslimanskog naroda Crne Gore.

Autori: Uzeir Bećović; Dr Avdul Kurpejović; Dipl. prav. Jusuf Bibezić;  knjiž. Sreten Vujović; Akademik Olga Perović; Prof. dr Slobodan Jerkov; Dipl. ing. Pajazit Hasić

Izdanje: 2006. godine.

Slovenski Muslimani zapadnog Balkana

Autor: Dr Avdul Kurpejović

Izdanje: 2006.

Vjerske, kulturne i etnološke odlike tradicionalnog braka i porodice muslimanskog naroda Crne Gore

Autor: Dr Avdul Kurpejović

Izdanje: 2007. godine

Muslimani Crne Gore

Značajna istorijska saznanja, dokumenta, institucije i događaji.

Autor: Dr Avdul Kurpejović

Izdanje: 2008. godine

Matica muslimanska Crne Gore – Informativ

Priredili: Dr Avdul Kurpejović i Osman Grgurević

Izdanje: 2010. godine.

Iseljavanje Muslimana Crne Gore u Tursku Knjiga I.

Autor: Dr Safet Bandžović, Izdanje: 2011.

Vjersko i kulturno u nacionalnom identitetu Muslimana Crne Gore

Autori: Dr Božidar Šekularac; Prof. dr Novak Kilibarda; Prof. ferid Orahovac; Dr Avdul Kurpejović; knjiž. Sreten Vujović; Akad. slikar Ismet Hadžić. i Prof. dr Slobodan Jerkov

Izdanje: 2011. godine

Kulturni i nacionalni status i poloćaj Muslimana Crne Gore.  

Autor: Dr Avdul Kurpejović, izdanje 2011. godine    

Iseljavanje Muslimana Crne Gore u Tursku, knjiga II

Autor: Dr Safet Bandžović, izdanje 2011. godine          

Ustavno-pravni i politički status i položaj Muslčimana Crne Gore.

Autori: Salko Ćoković i dr Avdul Kurpejopvić

Izdanje: 2012. godin

Istorija Muslimana Crne Gore (1455-1918) Knjiga I.

Autor: Dr Zvezdan Folić.

Izdanje, 2013. godine.

Zaštita i očuvanje kulturnog identiteta i baštine Muslimana Crne Gore.

Zbornik. Grupa autora. Izdavač Matica muslimanska, 2013. godine.   .

Analiza nacionalne diskriminacije i asmilacije Muslimana Crne Gore. 

Autor: Dr Avdul Kurpejović

Izdanje: 2014. godine

IZDANJA ČASOPISA „OSVIT“ GLAS MUSLIMANA CRNE GORE

 Prvi broj časopisa Matice muslimanske OSVIT glas Muslimana Crne Gore,  Matica muslimanska 2010 godine.

Drugi broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore,  Matica muslimanska,  2010. godine.

Treći broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore,  Matica muslimanska, 2011. godine.

Četvrti broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore, Matica muslimanska ,  2012. godine.

Peti broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore, Matica muslimanska 2013. godine.

Šesti broj časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore, Matica muslimanska, 2014. godine.

Naučnoistraživačkim radom i izdavaštvom Matice muslimanske dat je izuzetno značajan doprinos izučavanju, proučavanju, očuvanju, unapređenju , zaštiti i prezentaciji istorije, kulture, etnologije, kulturnog i nacionalnog identiteta, statusa i položaja autohtonih Muslimana Crne Gore.

Finansijska sredstva za realizaciju istraživačkih projekata su obezbjeđivana učešćem na konkursima za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, konkursima Ministarstva za kulturu, iz povremenu, simboličnih, jednokratnih pomoći Vlade i  Ministarstva za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, a od 2008. godine svi istraživačku projekti su finansirani sredstvima Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih  prava.

Za jedan broj dosaašnjih izdanja Matice organizovane su promocije ili predstavljanja preko štampe, časopisa i elektornskih medija, javnog RTV servisa i nekih komercijalnih privatnih  elektronskih medija.

Izdanja Matice su izlagana na sajmovima knjige u Sarajevu i Podgorici.

Izdanja Matice su uključena u međunarodnu razmjenu knjiga preko Nacionalne narodne biblioteke „Đ. Crnojević“ Cetinje.

Izdanja se distribuiraju dijaspori posredstvom Centra za iseljenike Crne Gore i preko jednog broja povjerenika Matice u inistranstvu.

Distribucija izdanja u Srbiju i još nekim državama se vrši preko Preduzeća za distribuciju knjiga i časopisa VIDELO iz Beograda.

Mnoga izdanja Matice su tražena i koriste se u pripremanju magistarskih radova i doktorskih disertacija na inostranim univerzitetima kao i u proučavanju statusa i položaja pripadnika manjinskih naroda u Crnoj Gori.

Sva izdanja se beplatno dostavljaju svim  gradskim bibliotekama i bibliotekama obrazovnih, naučnih, istorijskih, kulturnih i drugih institucija, ministarstvima i drugim institucijama, elektronskim i štampanim medijima i pojedincima. Izdanja Matice se mogu nabaviti u Gradskoj knjižari i knjižari Narodne knjige  u Podgorici, a u Baru, Podgorici, Bijelom Polju, Nikšiću, Petnjici, Ulcinju i Rožajama kod Povjereništava Matice.

U naučnoistraživačkom radu realizacije  projekata i izdavanju knjiga  uključena su 34 autora muslimanske, crnogroske, srpske, novonastale bošnjačke i albanske nacionalnosti.

U knjizi Muslimani Crne Gore, Značajna istorijska saznanja, dokumenti i događaji, autora dr Avdula Kurpejovića, u izanju Matice muslimnske, sakupljena su i objavljena saznanja i kazivanja o nacionalnom identitetu Muslimana  96 autora iz bivše SFRJ.

U realizaciji dosadašnjih brojava časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore uključena su 37 autora muslimanske, crnogroske, srpske, novonastale bošnjačke i albanskle nacionalnosti

Na Naučnom skupu: Očuvanje kulturnog identiteta i baštine Muslimana Crne Gore, održanom 2010. godine u Podgorici, podnesena su 17. referata  koji su objavljeni u broju 2, časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore.

Dosadašnji rad Matice muslimanske, a posebno rezultati u naučnoistraživačkom radu, je doporinio da ona izraste u respektabilnu i stabilnu  kulturnu i naučnoistraživačku i izdavačku instituciju koja se bavi naukom, istorijom, etnologijom, kulturom, društvenim i nacionalnim pitanjima autohtonih  Muslimana Crne Gore.

Na kraju treba reći  da od osnivanja, 06. 10. 1996. godine do danas država Crna Gora, odnosno Ministarstvo kulture i medija, nije našlo za shodno da riješi najosnovnije uslove rada Matice muslimanske,  jedine institucije autohtonog  muslimanskog naroda Crne Gore,  koja se bavi njegovom istorijom, kulturom i nacionalnim pitanjem i time se  nalazi u diskriminatorskom položaju u odnosu na uslove rada Matice crnogorske. Ministarstvo kulture i medija za Maticu muslimansku nije obezbijedilo ni jedna kancelarija, administrativnog radnika niti minimalna finansijska sredstva za obavljanje redovne djelatnosti.

Za Ministarstvo kulture ne važi ni Ustavom Crne Gore zajemčeno pravo pripadnika manjinskih naroda da osnivaju kulturna udruženja uz materijalnu pomoć države.

Matica muslimanska je Samostalno udruženje manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore, osnovana na osnovu člana 79 tačke 6 Ustava Crne Gore i upisana u Centralni registar Privrednog suda pod Šifrom djelatnosti – Istraživanja i razvoj u društvenim djelatnostima. Ona je time svrstana u kulturne i naučno istraživačke institucije u društvenim naukama Crne Gore.

Međutim, Ministarstvo kulture i medija neće da realizuje Ustavnu obavezu  kojom se jemči pripadnicima manjinskih naroda da osnivaju kulturna udruženja uz  materijalnu pomoć države.

 

Priredio predsjednik Matice muslimanske

Dr Avdul KurpejovićAbout the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore