Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portal


 
 

 

Husein-pašina džamija

Smještena u samom centru Pljevalja, ova džamija je jedan od prepoznatljivih simbola našeg grada i predstavlja jedan od najljepših i najznačajnijih objekata islamske kulture na Balkanu. Priča o najvećoj pljevaljskoj džam...
by admin
0

 
 

Sahat-kula u Pljevljima

Sahat kula u Pljevljima, smještena u centru grada, sa kraćim ili dužim pauzama u radu, pokazuje tačno vrijeme još od 18. vijeka. Zidana je od polutesanog kamena različitih veličina, sa naglašenim fugama. Kružno polje s...
by admin
0

 

 

Husein-pašina džamija u Pljevljima

Prof dr Andrej Andrejević HUSEIN PAŠINA DŽAMIJA U PLJEVLJIMA (iz knjige ”Islamska monumentalna umetnost 16. veka u Jugoslaviji – kupolne džamije”, Avlija, Rožaje 2017.) Husein-pašina džamija u Pljevljima. Foto: And...
by admin
0

 
 

Džamije u Pljevljima

Porušene pljevaljske džamije Kada pišemo o islamskoj kulturi, tradiciji, arhitekturi i uopšte istorijskim korijenima Bošnjaka, smatramo veoma važnim barem ukratko spomenuti i uništene, odnosno nestale tragove bošnjačko...
by admin
0

 

Advertisement
 

Pljevlja – kratak istorijski pregled

Turci su Pljevlja osvojili 1465. godine, i nazvali ga Taslidža (tašlidža – što znači Kamenica, ili kamena banja), porazivši prije toga na rijeci Breznici 1462. godine vojsku Hercega Stjepana. Od uspostavljanja osmanske ...
by admin
0

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori