Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portal


 
 

 

Hadži Ismailova džamija u Nikšiću

Nikišić su Crnogorci osvojili 1877. godine. Padom Nikšića, najveći dio Muslimana je napustio svoje domove i otišao za osmanlijskom vojskom i naselio se u Novopazarskom sandžaku gdje je živio do Balkanskih ratova. Raspad...
by admin
0

 
 

Nikšić – kratak istorijski pregled

ONOGOŠT – NIKŠIĆ KRATAK HISTORIJSKI PREGLED SA AKCENTOM NA POVIJESNI ČETRISTOGODIŠNJI – ISLAMSKI PERIOD (1 4 6 5 – 1 8 7 7) Kada se od Podgorice krene pitomom dolinom Zete dolazi se u Nikšić – drugi p...
by admin
0

 

 

Džamije u Nikšiću

Možda mnogi ne znaju ali nekada su u Nikšiću postojale ukupno četiri džamije, Donjogradska, Pašina, Hadžidanuša i Hadži Ismailova, koje su sagrađene u periodu dok je Nikšić bio pod turskom vlašću. Foto : Kolekci...
by admin
0

 
Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori