Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portal


 
 

 

Vezirova džamija

Na sjeveroistoku naše zemlje, u Gusinju, nalazi se Vezirova džamija, jedan od najstarijih spomenika islamske monomentalne kulture u Crnoj Gori. Džamija napravljena u drugoj polovini 18. vijeka Ova džamija, koja je najstarij...
by admin
0

 
 

Plav i Gusinje – istorijski osvrt

Naziv Plav, prema jednoj legendi, povezuje se sa imenom rimskog imperatora Flaviusa a Gusinje je dobilo ime po Austinu. Prema nekim istraživačkim radovima kaže se da postoje „tragovi starog naselja: komadi stubova i skul...
by admin
0

 

 

Džamije u Gusinju

Postojeće džamije u Gusinju: Vezirova džamija, sagrađena 1765.godine, Čekića džamija, 1687.godine, Nova džamija, u narodu poznata kao Radončića, sagrađena 1899.godine, Džamija u Vusanju, Ćosovića Džamija u Donjem...
by admin
0

 
 

Vezirova džamija u Gusinju

Vezirova džamija je najstarija džamija u Gusinju. Prema predanju, džamiju je izgradio skadarski vezir iz porodice Bušatlija, početkom 15. vijeka. Zbog svog značaja i svoje karakteristične arhitekture zaštićena je zakon...
by admin
0

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori