Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portal


 
 

 

Hajdarpašina džamija u Raduliću

Na osnovu zahtjeva Mešihata islamske zajednice u Republici Crnoj Gori, br.122/01 od 16.07. 2008. godine, Polimski muzej u Beranama formirao je stručnu ekipu i sproveo je arheološko raščišćavanje šuta i djelimično sondi...
by admin
0

 
 

Hajdar-pašina džamija u Radulićima – Bijelo Polje

Hajdar-pašina džamija u Radulićima  Selo Radulići je smješteno u lijepoj i plodnoj dolini rijeke Crnče, izmedju šumovitih kosa Oraha i Breze, koje ih odvajaju od susjednih sela Jagoča i Godijeva. Radulići su bili ...
by admin
0

 

 

Gradska (Jusufa) džamija u Bijelom Polju

Gradska (Jusufa) džamija Ova džamija je napravljena u selu Jabučno. Ne postoje podaci ko je i kada sagradio. Iz ovog sela je prenijeta 1741.godine na današnje mjesto u gradu gdje se danas i nalazi. Prema legendi džamija je...
by admin
0

 
 

Džamije u Bijelom Polju

Kao i u svim krajevima koje su Tursci Osmanlije zauzimali tokom svojih nadiranja na balkanska i druga područja, oni su podizali džamije. U prvi mah te džamije su služile kao mjesta za molitvu samih turskih askera i građene...
by admin
0

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori