Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portalAktuelnosti

September 13, 2016

Dr. Avdul Kurpejović: Prikaz ”Leksikona Bošnjaka/Muslimana Crne Gore”

More articles by »
Written by: admin
Tags:

Na osnovu naučno-teorijskih, etnoloških, etnografskih, istorijskih, kulturnih, nacionalnih, saznanja i Ustavnih i međunarodno-pravnih normi, dokumenata i zvaničnih statističkih podataka, daje se  objektivni

.

P r i k a z

Leksikona Bošnjaka/Muslimana Crne Gore

  Autori: Šerbo Rastoder i Sait Š. Šabotić, Almanah, 2016. godine

 

 

 

 

avdul

Piše: Avdul Kurpejović

Prikaz obuhvata, pretežno, Predgovor i leksikonomske odrednice o Muslimanima Crne Gore i Bošnjacima Crne Gore, kao i imenima nekih „značajnih“ ličnosti.

Očigledno je da autori u Predgovoru pišu neusklađene i različite tvrdnje o nekim kazivanjima i time sami sebe demantuju.

U Predgovoru autori su bili dužni obavijestiti čitaoce da je u Podgorici, 25. marta 2016. godine, u organizaciji Savjeta Bošnjaka i Savjeta Muslimana, održan Okrugli sto na kome se vodila rasprava o Projektu Leksikona Bošnjaka/Muslimana Crne Gore.

Na Okruglom stolu predsjednik Savjeta muslimanskog naroda i predsjednik Matice muslimanske Crne Gore su tražili da se piše Leksikon Muslimana i Bošnjaka ili Bošnjaka i Muslimana, jer odrednica Bošnjaka/Muslimana je asimilatorska, pošto se njome negiraju lična nacionalna izjašnjavanja građana u toku popisa stanovništva Muslimana i Bošnjaka i nameće im se, neovlašćeno, neustavno, nezakonito i suprotno međunarodnim pravnim normama o ljudskim pravima i slobodama i identitetima, dvojni, nigdje postojeći nacionalni identitet Bošnjak/Musliman. To je presedan, jedinstven slučaj i asimilatorski akt.

Nakon održanog Okruglog stola, na kome Šerbo nije prihvatio prijedloge predsjednika Savjeta Muslimana i Matice muslimanske, Matica muslimanska Crne Gore je uputila pisane Primjedbe autorima Idejnog projekta Leksikona Bošnjaka/Muslimana, dana 29. 3. 2016. godine. Na Primjedbe Matice Šerbo je, istog dana, odgovorio, bez argumenata, ali sa uvredama upućenim predsjedniku Matice, koje su svojstvene samo njemu, da nastavljaju rad na pisanju Leksikona te da primjedbe predsjednika Matice neće prihvatiti. Predsjdnik Savjeta muslimanskog naroda je obavijestio predasjednika Matice muslimnske, da je autoru prof. Šerbu uputio molbu da prihvati date prijedloge na Okruglom stolu o naslovu i sadržini Leksikona.

U Primjedbama Matice, kao njen predsjednik, dr Avdul Kurpejović je napisao: “Saglasno statutarnim nadležnostima i svojom voljom, obavještavam autore Leksikona da iz koncepta brišu ime predsjednika Matice dr Avdula Kurpejovića, jer ne želi da se u antimuslimanskom Leksikonu nalazi njegovo ime, jer ono je napisano zlatnim slovima u Istoriji Muslimana Crne Gore“.

Autori Leksikona su, bez moje saglasnosti i nakon prijema ovog obavještenja, upisali mene na strani 212. To je namjerno urađeno kako bi se kompromitovao kod Muslimana i kako bi se primjedbe pravdale time,  što je Avdul pristao da se njegovo ime sa kratkom biografijom, koju je poslao Šerbu, upiše u Leksikon Bošnjaka. Kratku biografiju mi je Šerbo tražio SMS porukom u kojoj piše da mu treba radi objavljivanja u Zborniku, još prije održavanja Okruglog stola.

Nijesu tačne tvrdnje autora napisane u Predgovoru „da je dvojna nacionalnost Bošnjaci/Muslimani izvedena kao kompromis iz socijalno-političke zbilje vremena u kome je nastalo ovo djelo“, već je to Šerbova kombinatorika koju je izmislio u intervju za Radio Slobodna Evropa, datom nakon popisa stanovništva 2003. godine. On je, prema pisanju časopisa ”Građanin”, decembra 2003. godine, rekao: „Što se tiče Almanaha Bošnjaci-Muslimani su jedan narod… Ukoliko neko hoće da pravi dva naroda sa stanovišta onog dijela intelektualne elite nacionalna oznaka će biti Bošnjaci-Muslimani“. Šerbo kao univerzitetski profesor istorije treba da zna da se ne može nikakvim kompromisima negirati lični, individualni nacionalni identitet i nametati drugi, nepostojeći. To je nametanje asimilacije. Pravo na identitet je neotuđivo ljudsko pravo svakog pojedinca. Isto tako, međunarodno je zagarantovano ”Izbor da se pripada nekoj etničkoj grupi ili odluka o napuštanju, istupanju iz iste, kao i ispoljavanje ovih odluka je neotuđivo i isključivo pravo pojedinca”.

Pravo na identitet je ljudsko pravo zagarantovano i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima i Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, kao i Evropskom konvenzijom o zaštiti nacionalnih manjina, kojom se članom 5 stavom 2 zabranjuje „svaka akcija usmjrena ka nasilnoj, nametnutoj, asimilaciji“ pripadnika nacionalne manjine. Nacionalni, vjerski i jezički identitet su individualna, lična, prava koja nema pravo niko da negira, kolektivizuje, spaja niti nacionalnom identitetu pridodaje drugi identitet, vjerski ili jezički, kako radi Šerbo.

Ako Šerbo tvrdi da su Bošnjaci i Muslimani jedan narod i da im je odredio nacionalnu odrednicu Bošnjaci-Muslimani zašto u Predgovoru i odrednicama Muslimani Crne Gore i Bošnjaci Crne Gore, to negira, jer piše Bošnjaci-muslimani, umjesto Muslimani. On nacionalni identitet Musliman zamjenjuje imenom pripadnika islama u arapskom svijetu, muslim, kod nas musliman, iako zna da nigdje u svijetu nema muslimanske religije, konfesije, vjere, već islamske, treće u svijetu, prema broju pripadnika.

Autori u Predgovoru govore o pravilu odabira zaslužnih ili istaknutih bošnjačkih ličnosti i uz to ističu da su isto pravilo primijenili i u slučajevima pripadnika drugih „kultura“ ili etničkih zajednica koji su „ostavili trag u svojstva i identitet Bošnjaka“. Po tom pravilu autori su odabrali veliki broj preminuliha Muslimana i mali broj živih, među kojima su uvrstili i dr Avdula Kurpejovića, iako je izričito, u pisanoj formi, zatražio da se njegovo ime ne upisuje. Upisan je i jedan broj Crnogoraca i Albanaca. Postavlja se pitanje zašto je to urađeno i o kakvom se to „ostavljenom tragu na svojstva i identitet Bošnjaka“ radi odabranih ličnosti muslimanske i crnogroske nacionalnosti. Moj trag na „svojstva i identitet Bošnjaka“, je argumentovano i istorijski i etnološki utemeljeno tvrđenje da su novonastali Bošnjaci u Crnoj Gori politička i asimilatorska tvorevina koja se nameće Muslimanima.

14184482_1237159709688783_8480561701192106335_n

Ovrst na Leksikonsku odrednicu Muslimani u Crnoj Gori

                                                      

Pojmovno značenje leksikonske odrednice Musliman nije dato adekvatno i stvarno, jer se govori „Pripadnici islama i južnoslovenski narod koji živi u Crnoj Gori“. U svim enciklopedijama, rječnicima, leksikonima i bibliografijama Muslimani su južnoslavenski narod, islamske vjere, koji pretežno živi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Naziv, ime Musliman potiče od arapske riječi muslim, što znači pripadnik islama. Šerbo piše da arapska riječ muslim, znači predati se Bogu. Riječ predati se Bogu označava ime vjernika, pobožnika, vjere, a ne pripadnika islama. (Vidi Opću enciklopediju jugoslovenskog leksikografskog zavoda, Zagreb, 1979. br. 5. L-Nigh).

Neshvatljivo je da profesor istorije u ovoj odrednici upotrebljava „muslimansku vjeroispovijest“, što je krajnje neznalački i tendenciozno, a za objektivnog istoričara to bi bilo ponizno i sramno.

Krajnje je proizvoljno, a svakako netačno, tvrditi da je na XX sjednici CK BiH, 1968. godine odlučeno da se „konfesionalno ime musliman“ pretvori u etničko Musliman. Muslimani nijesu nikada bili niti su mogli biti, kao što to ne mogu biti ni sada „konfesija“, nego ime pripasnika islama i nacionalna odrednica, jer, kao što sam već rekao, nigdje u svijetu ne postoji muslimanska religija, konfesija, vjera, nego islamska.

Nije tačno da su u Bosni Muslimani nacionalno ozvaničeni od pomenute sjednice CK BiH, već je u Bosni i Hercegovini odlučeno i „prihvaćeno“ 1900. godine, da se naziv Muhamedanac zamijeni nazivom Musliman. Nakon toga se u muslimanskoj štampi i publicistici upotrebljavala isključivo riječ Musliman, što i narod s vremenom prihvaća kao svoju savremenu etničku, odnosno nacionalnu oznaku“. (Opća enciklopedija jugoslovenskog leksikografskog zavoda, br. 5 (L-Nigh, Zagreb, 1979. godine).

Isto tako, Mehmedalija Bojić, u intervju „Muslimani nijesu Titov proizvoda“, „Naša Borba“, 13-14. 1. 1996. godine, piše da su, ”nakon dvogodišnje rasprave muslimansko-bošnjački preedstavnici i umni ljudi, 1900. godine, odlučili da svoj bošnjački narod preimenjuju i nazovu Muslimani, sa velikim početnim slovom „M“, da svoju vjeru nazivaju isključivo izvornim, pravim imenom“.

Univerzitetski profesor zna istorijska saznanja, dokumenta i zvanične statističke podatke o ozvaničenju nacionalnog identiteta Muslimana, ali ih namjerno zaobilazi, jer mu ne idu u prilog pravdanju uspostavljanja političke i asimilatorske tvorevine Bošnjaka.

Podsjećam profesora istorije:

Utemeljenje ozvaničenja nacionalnog identiteta autohtonih Muslimana Crne Gore se nalazi u Danilovom zakoniku iz 1855. godine, kojim su Muslimani svrstani, pored „inovjernika“ i u „inoplemenike“, prelazno rješenje ka narodnosnom oformljenju. Da je pleme prelazno rješenje ka narodnosnom oformljenju mnogih naroda, pa i Crnogoraca, su nepobitne istorijske i druge činjenice.

Detaljnije o plemenu je napisao Akademik Patar Vlahović, u knjizi: „Narodi i etničke zajednice svijeta“. Izdanje „Vuka Karadžića“, Beograd, 1984. godine. Akademik je u ovoj knjizi prezentirao saznanja o 55 etničkih zajednica, među kojima su i Muslimani, ali ne i Bošnjaci.

Na osnovu Senžermenskog ugovora o miru 1919. godine Ugovorom o zaštiti manjina, 1920. godine,  Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, ozvaničila je prelaz muslimanske manjine sa vjerskog na etno-nacionalni identitet.  U Kraljevini SHS postojala je Jugoslovenska muslimanska organizacija, politička organizacija pretežno bosanskohercegovačkih Muslimana.Ona je imala dva člana Vlade Nikole Pašića. Postojao je muslimanski poslanički klub koji su činili muslimanski poslanici u parlamentu. (Detaljnije u Istoriji Muslimana Crne Gore, knjiga prva, autora Dr Zvezdana Folića, u izdanju Matice muslimanske Crne Gore, 2013.)

KPJ na Kongresu ujedinenja 1919. godine prihvatila je nacionalni status Muslimana i svrstala ih u red sa drugim narodima.

U Proglasu KPJ u borbi za oslobađanje Jugoslavije, napisano je i „Braćo Muslimani Jugoslavije“.

Tito u „Proleteru“, 1942. godine, naglašava povezanost narodno-oslobodilačke borbe sa sa nacionalnim oslobođenjem Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca, Crnogoraca i Muslimana.

Slijede zbivanja, događaji i dokumenta o uvažavanju nacionalnog identiteta Muslimana u toku NOB-e, na II zasijedanju AVNOJ-a i dr.

Nelogično je, osim nije za prof. Šerba, da je nacionalni identitet Muslimana u BiH ozvaničen  na sjednici Centralnog komiteta 1968. godine, kada je u popisnom listu za popis stanovništva 1961. godine postojala rubrika u kojoj je upisano. „Musliman (u smislu etničke pripadnosti)“. Znači radi se o izjašnjavanju CK BiH pod festum.

U svim popisima stanovništva od 1910. zaključno sa 1991. godinom, u nacionalnoj strukturi stanovništva su i Muslimani, ali ne i Bošnjaci.

Profesor zna, ali mu teško pada, da ni u jednoj istoriji, enciklopediji, leksikonu, rječniku, bibliografiji, dokumentima i zvaničnim podacima nema bošnjaka prije 2002. godine kada se pojaviše u popisu u Srbiji, 2003. godine u popisu stanovništva u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini 2013. godine, jer se zvanična nacionalna struktura stanovništva međunarodno priznaje samo na osnovu ličnog izjašnjavanja građana u toku popisa stanovništva, a u BiH poslije popisa 1991. godine, izvršen je prvi popis 2013. godine, a zvanični rezultati još nijesu utvrđeni niti saopšteni.

U odrednici, Bošnjaci u Crnoj Gori doslovno je preuzeta odrednica o Muslimanima, uz dodatak jezika i kulturno-političkom iskustvu. U razradi odrednice i dalje  se negira nacionalni identitet autohtonih Muslimana time što piše „Bošnjaci kao pripadnici „muslimanske vjeroispovijesti“. Kako se ne stidi samog sebe prof. istorije kada piše i govori nešto što nigdje u svijetu ne postoji, muslimanska religija, vjera, konfesija, pa time ni „muslimanska vjeroispovijest“.

Autori u Predgovoru pišu „da je Leksikon peta knjiga iz edicije Bošnjaci-muslimani Crne Gore u istorijskim izvorima 1806-2006, I-V, te da ga treba smatrati integralnim dijelom opsežnih istraživanja.

Pitam autore gdje se  nalaze ti istorijski izvori o Bošnjacima Crne Gore od 1806. godine. Nema ih, već ih ima o Muslimanima, koje ćete  primenovati, preurediti i falsifikovati u bošnjačke.

U odrednicama značajnih bošnjačkih ličnosti se nalaze preminuli i živi. Među preminulim se nalazi i jedan broj narodnih neprijatelja i ratnih zločinaca koji su poslije rata strijeljani kao i imena nekih samo zato što su novonastala politička i asimilatorska tvorevina Bošnjaci.

I ovom prilikom ističem da su mi autori nanijeli uvredu i podvalu što su moje ime upisali u Leksikonu, jer ja sam dosledan i dostojan svog nacionalnpog identiteta autohtonog Muslimana, nijesam niti ću doživotno prihvatiti političku i asimilatorsku tvorevinu Bošnjak koja nema etno-genezu niti istoriju u Crnoj Gori, već se pojavljuju prvi put na popisu stanovništva 2003. godine, nakon organizovane propagande i agitacije čiji organizator i realizator je bio i ostao prof. istorije Šerbo. On, u nedostatku naučnih, istorijskih niti etnoloških saznanja niti dokumenata o postojanju Bošnjaka u Crnoj Gori prije 2003. godine, vrši falsifikovanje i preuzimanje saznanja o Muslimana, pretvarajući ih u Bošnjake, i na osnovu toga piše istoriju i Leksikon o Bošnjacima. Da je tako dovoljno je pregledati spisak iskazanih ličnosti u Leksikonu Bošnjaka i podsjetiti se na njegova dosadašnja izdanja knjiga i druga pisanja

Prema tome, Leksikon Bošnjaka-Muslimana, (muslimana) je asimilatorsko djelo, jer negira nacionalni identitet autohtonih Muslimana Crne Gore i nameće im političku i asimilatorsku tvorevinu Bošnjak, suprotno Ustavu Crne Gore i svim međunarodnim pravnim normama i rješenjima u drugim, susjednim, državama u kojima su se, isto tako, pojavili Bošnjaci.

Očekuje se da nadležni državni organi, u prvom redu Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i tužilaštvo, preduzmu odgovaajuće mjere protiv svih koja namjerno negiraju nacionalni identitet i nameću asimilaciju pripadnicima autohtonih Muslimana Crne Gore.


Fotografije: Centar za kulturu RožajeAbout the Author

admin

Matica muslimanska Crne Gore