Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portal


 
 

 

Onaj ko neće da radi briše se sa evidencije pola godine

U Crnoj Gori ne postoji evidencija koliko građana je odbilo posao koji im je ponudio Zavod za zapošljavanje, kazali su Pobjedi u toj ustanovi Oni nijesu objasnili zašto u sistemu ne postoji takva statistika, ali su saopštil...
by admin
0

 
Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori