Glas Muslimana Crne Gore

Informativni portal


 
 

0
comments
Istorijske teme

Zoran Stanojević: Iskušenja Muslimana poslije balkanskih ratova

Posted September 7, 2015 by admin

IZ ARHIVSKE GRAĐE DRŽAVNOG ARHIVA CRNE GORE Muslimanske teme u DACG su zastupljene u skoro svim fondovima, a najviše i najcjelishodnije u fondovima: „isljedna komisija“ (Komisja Crnogorske Vlade za izviđaj zloupotreba državnih činovnika u novooslobođenim krajevima), zatim, „Ministarsvto unutrašnjih djela“ (1912 – 1913), „Ministarstvo vojno“, „Ministarski savjet“, Fondu „Oblasna uprava Peć“, „Oblasna uprava Gusinje“. Dominantna […]

Full Story »

0
comments
Kulturno nasljeđe

Bajro Agović: Turbeta u Podgorici, Žabljaku i Rožajama

Posted September 7, 2015 by admin

TURBE U PODGORIČKIM LIVADAMA O turbetu u Podgoričkim livadama pisano je u raznim izvorima i literaturi. Iz Glasnika Etnografskog muzeja na Cetinju navodimo tekst koji je objavljen ( prenijet ) u ”Almanahu ”. “Najstarija džamija u staroj Podgorici i jedina koja sada postoji je ona koju Evlija Čelebija pripisuje Sultanu Mehmedu el-Fatihu, a zove se […]

Full Story »

0
comments
Kulturno nasljeđe

Omerbašića džamija u Baru

Posted September 7, 2015 by admin

Izgradio je Omer baša, barski plemić sa svoja dva sina 1662./1082.H. Neposredno ispred džamijskog kompleksa postoji javna česma sagrađena 1642/43/ 1062/1063. H. Džamija je renovirana u nekoliko navrata. Sanacija je obavljena 1971.godine, ali joj je zemljotres 1979., nanio velika oštećenja, koja su temeljno sanirana 1986.U kompleksu ove džamije nalazi se i turbe Šejh Hasan – […]

Full Story »

0
comments
Kulturno nasljeđe

Elvira Pupović: Kultura plavsko-gusinjskih Muslimana

Posted September 7, 2015 by admin

Mr Elvira Pupović: Kultura plavsko-gusinjskih Muslimana sa posebnim osvrtom na narodnu nošnju, Osvit, br. 2, 43-66   Uvod Sam po sebi, termin kultura je izuzetno složen i podrazumijeva širok i sveobuhvatan dijapazon značenja, od opštih ljudskih stvaralačkih dostignuća do pojedinačnih i specifičnih određenja u svim segmentima. Načelno, pod kulturom se podrazumijevaju sve društveno-istorijke pojave, način […]

Full Story »

0
comments
Kulturno nasljeđe

Osman Grgurević: Tradicionalni običaji Muslimana u Baru

Posted September 7, 2015 by admin

Običaji su značajan dio kulturne baštine svakog naroda i čine bitnu stavku njegovog kulturnog identiteta. Običaji čine sastavni dio života svakog pojedinca, nacije i društva u cjelini i odraz su vremena i prostora u kome se odvijaju. Kako se mijenjaju navike i interesovanja ljudi, uslovi života i stepen obrazovanja tako i običaji evoluiraju. Područje opštine […]

Full Story »

0
comments
Zdravlje

Kada vas pušenje ne ubije…

Posted September 7, 2015 by admin

Kampanja protiv pušenja koju je sprovela brazilska marketinška agencija “Opus Multipla” sigurno će vas natjerati da razmislite da li i dalje želite da pušite cigarete.   Video prikazuje Žona Kandidoa, koji potpunim strancima koji žele od njega da kupe cigarete priča svoju priču o kanceru. “Imam tri kćerke, unuku, ženu. U Španiji sam završio master, […]

Full Story »

0
comments
Magazin

Grad u kojem je algebra dobila ime

Posted September 7, 2015 by admin

Sa bogatom istorijom dužom od 2000 godina, uzbekistanski grad Kiva predstavlja užurbanu oazu krcatu fascinantnom arhitekturom iz vremena kada je Put svile bio na vrhuncu.   Okružen pustinjama Kizilkum i Karakum, jedinstveni grad Kiva nekad je predstavljao posljednju stanicu karavana na putu ka Iranu, koji su prevozili sve od papira, porcelana i začina do robova, […]

Full Story »

0
comments
Crna Gora

Konkurs za dodjelu besplatnih premium .ME domena za najbolje ideje

Posted September 7, 2015 by admin

Kompanija DoMEn je, u saradnji sa kompanijom ME-net, osmislila program za dodjelu premium domena sa ciljem da najbolje .ME domene, koji su rezervisani od strane kompanije i nisu raspoloživi za standardnu registraciju, spoji sa kreativnim i aktivnim ljudima koji imaju ideju da ime domena pretvore u biznis ili svoj lični projekat. Konkurs za dodjelu besplatnih […]

Full Story »Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori